Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Databáza poznatkov

 • Káble a vodiče pre audio zariadenia

  Audio signál je veľmi citlivý na rušenie, preto je potrebné použiť káble, ktoré zabezpečia vysokú mieru ochrany proti mechanickému poškodeniu a rušeniu.

 • Rozoberateľné spoje

  Rozoberateľné spoje sa používajú v prípadoch, v ktorých je kľúčové zaistiť jednoduchú montáž alebo demontáž, napríklad pri zapájaní napájania, pri vstupných signáloch, pri spájaní modulov a funkčných blokov elektroinštalácie, alebo na servisné účely.

 • Ovíjané spoje

  Ovíjané spoje sú mechanicky veľmi odolné a elektricky stabilné. Používajú sa v priemyselných zariadeniach, v armádnom vybavení a v telekomunikačnom sektore. Ovíjanie sa považuje za pevnejšie ako spájkovanie, pretože sa nehrozí riziko studených spojov ani prehriatie komponentov zariadenia a kontaktu počas spájania.

 • Krimpované spoje

  Krimpované spoje sú určené na spájanie viacžilových káblov s konektormi, očkami, pinmi konektorov a krimpovacími nitmi. Ak sú zhotovené správne, garantujú trvácne, pevné spojenie a sú odolné voči vplyvu prostredia, mechanickému poškodeniu a zvýšenej teplote.

 • Spájkované spoje

  Spájkované spoje patria k najobľúbenejším spôsobom spájania prvkov vedúcich prúd. Tento druh spoja sa používa na pevné časti vo vnútri samotnej konštrukcie zariadenia alebo na súčiastkach dosiek plošných spojov.

 • Zvárané spoje

  Zvárané spoje sú pevné a mechanicky veľmi odolné. Zváranie trvá veľmi krátko a kovy sa spájajú bodovo. Metódu zvárania možno využiť pri spájaní súčiastok, ktoré nemôžu byť zahrievané ani na krátky čas.