Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Charakteristika sád káblov LgY a TLY pre nadšencov

Aj keď boli káble TLY navrhnuté ako montážne telekomunikačné káble, a káble LgY ako montážne napájacie káble, vďaka svojim parametrom nachádzajú široké uplatnenie v modernej amatérskej elektronike a robotike.

Káble LgY sú jednožilové ohybné linky, vyrobené v súlade s harmonizovanou normou (norma HAR), podľa označenia H05V-K. Dostupné sú s prierezmi 0,35 mm², 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm² a 1,5 mm². Charakterizujú sa menovitým napätím 300/500V a rozsahom pracovných teplôt od -40°C do 105°C.

Izolácia vodičov ponúkaných spoločnosťou BQ CABLE je vyrobená zo zosieťovaného PVC novej generácie, vďaka čomu môžu tieto vodiče pracovať aj pri trochu vyšších teplotách (do 105°C). PVC použitý v spoločnosťou BQ CABLE ponúkaných kábloch LgY umožňuje obmedziť hrúbku vonkajšej izolácie, pri súčasnom zachovaní všetkých elektrických a dielektrických vlastností.

Káble BQ CABLE sú vďaka pravidelnému skrúteniu medených drôtov, vyrobených z medi s vysokou čistotou, výnimočne elastické a spĺňajú všetky požiadavky harmonizovaných noriem Európskej únie. Okrem toho sa ľahko spájkujú, čo môže byť obzvlášť dôležité pri montáži na malých doskách DPS.

Z hľadiska dostupných priečnych prierezov sú káble TLY doplnením ponuky BQ CABLE na káble LgY. V ponuke sú prierezy 0,12 mm² a 0,22 mm². Telekomunikačné káble TLY sú ideálne ako signálové vodiče, prípadne ako pevné spoje nízkeho napätia.

Všetky káble, bez ohľadu na plochu priečneho prierezu žíl, sú balené v sadách po 10 roliek, každá inej farby: červená, modrá, čierna, biela, zelená, hnedá, žltá, fialová, oranžová a šedá.

Spomedzi nami ponúkaných sád si môžu zákazníci vybrať sady s celkovou dĺžkou 50 alebo 100 metrov, pričom na každú rozvinutú rolku pripadá príslušne 5 alebo 10 metrov kábla. Všetkých 10 roliek je esteticky zabalených do fólie, a sú uložené v jednom rade za sebou. Vďaka precíznym navíjacím strojom je kábel na každej rolke navinutý rovnomerne a dôsledne, a je zabezpečený pred nekontrolovaným rozvinutím.

Káble LgY a TLY od spoločnosti BQ CABLE, vzhľadom na široké spektrum dostupných priečnych prierezov, sú vhodné pre rôzne aplikácie:

  • TLY 0,12 mm², 0,22 mm² a LgY 0,35 mm² - sú ideálne ako signálové spoje na doskách DPS a na výrobu signálových prepojovacích káblov, napr. s kolíkovými konektormi, pre skúšobné, hodnotiace alebo prototypové kontaktné polia;
  • LgY 0,35 mm² a 0,50 mm² - nízkonapäťové napájacie káble, kabeláž pre senzory a signálové spoje medzi modulmi;
  • LgY 0,75 mm², 1 mm² a 1,5 mm² - určené predovšetkým pre napájacie obvody, napr. jednosmerných motorov, servomechanizmov a iných spotrebičov vyžadujúcich prúd s vyššími intenzitami.