Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Napájacie káble DC

Štandardne ponúkané káble sú vybavené najpopulárnejšími zástrčkami a zásuvkami DC:

  • 0.7/2.35
  • 1.3/3.45
  • 4.0/1.7
  • 4.8/1.7
  • 5.5/2.1
  • 5.5/2.5.

Okrem rozmanitých aplikácií v elektronike, nachádzajú uplatnenie aj v mnohých komerčných výrobkoch, napr. v routeroch, tabletoch, tlačiarňach, prepínačoch (switchoch) a rozbočovačoch (huboch), v LED osvetlení, prehrávačoch, tuneroch ale aj v notebookoch firmy Acer, Asus, Toshiba, Lenovo, Fujitsu-Siemens, IBM, HP a Samsung a v mnohých iných zariadeniach.

Vysoká kvalita súčiastok používaných pri výrobe káblov DC BQ CABLE umožňuje získať ich príslušnú tvrdosť a mechanickú odolnosť. Konektory sú zalievané prostredníctvom nízkotlakového vstrekovania pri teplotách 200-230°C. V závislosti od objemu danej časti a od teploty vstrekovania, pracovný tlak je od 1900 do 3300 MPa. Vývodky (elastická ochrana kábla) pri každom konektore sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie chránili káble pred poškodením v dôsledku nadmerného ohýbania pri konektore.

Všetky napájacie káble DC firmy BQ CABLE sú štandardne ponúkané s dvoma druhmi vodičov:

  • dvojžilový plochý vodič so žilami z čistej medi s plochou priečneho prierezu 0,5 mm2, dimenzované pre prúdovú záťaž do 5A. Žily sú vedené v samostatných izoláciách.
  • koaxiálny kábel so žilami z čistej medi s plochou priečneho prierezu 1 mm2, dimenzované pre prúdovú záťaž do 8A. Jedna zo žíl je vedená v strede kábla v izolácii z červeného mäkčeného polyvinylchloridu, zatiaľ čo druhá žila nemá vlastnú izoláciu a je ovinutá dookola izolovanej žily vo forme tieniacej mriežky. Vonkajšia izolácia kábla je vyrobená z polyuretánu (PUR) s matnou povrchovou úpravou, odolnejšieho ako mäkčený polyvinylchlorid alebo PVC.

Všetky káble DC firmy BQ CABLE, ukončené konektorom len na svojej jednej strane, sú na druhom konci vybavené odizolovanými pocínovanými koncami uľahčujúcimi montáž. Navyše, všetky káble tohto typu s vodičom s prierezom 1 mm2 sú vybavené dodatočnou vývodkou.

Medzi napájacími káblami DC sú dostupné aj rozbočovače, ktoré je možné kúpiť buď vo forme splittera (v paralelnej konfigurácii), napr. T-kus, alebo v sériovej konfigurácii, čo je všeobecne používané riešenie, napr. v systémoch CCTV. Ponuku káblov DC dopĺňajú predlžováky, vrátane modelov umožňujúcich otočenie polarity konektora.

Výrobky BQ CABLE sa vyznačujú najvyššou kvalitou potvrdenou výsledkami testov horľavosti v súlade s normou PN-EN 60332-2-2.Na zvláštnu objednávku je možné vyrobiť káble s vodičmi s plochou priečneho prierezu 0,35 mm2 a s konštrukciou podobnou ako má kábel s prierezom 0,5 mm2, použiť iné konektory, prípadne ich iné konfigurácie, čo má obzvlášť veľký význam pri výbere splitterov a predlžovákov.