Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Rozoberateľné spoje

Rozoberateľné spoje
fot. 1. V konektore s pružinovou svorkou spočíva montáž v zasunutí vodiča. Vodič demontujete stlačením kolíka, ktorý uvoľní prítlak pružiny.

Základom rozoberateľného spoja je konektor, ktorý zabezpečuje dobrý elektrický kontakt a možnosť pohodlného a viacnásobného spájania. V prípade pinových konektorov je dôležitá aj kvalita izolácie medzi jednotlivými kontaktmi.

Rozoberateľné spoje sa používajú napríklad:

 • na zapojenie napájania,
 • pre vstupné signály,
 • pri spájaní modulov a funkčných blokov elektroinštalácie,
 • na servisné účely.

Typy rozoberateľných spojov

Konektory slúžia na spájanie spojov typu kábel-kábel alebo kábel-doska.

 • Verzie na spájanie káblov majú rôzne tvary (hranaté, okrúhle) a skladajú sa z dvoch funkčných častí – konektoru a zásuvky, ktoré spolu tvoria spoj.
 • kábel-doska, to sú komponenty určené na zapájanie signálov a napájanie jednotlivých prvkov dosky plošných spojov. Dostupné sú ako jednodielne komponenty alebo ako pár zástrčka-zásuvka.

terminal block
fot. 2. Jednoprvkové konektory kábel-doska so skrutkovou svorkou sa často nazývajú „terminal block”.

Upevnenie vodiča

Konektory sa líšia aj použitým systémom upevnenia vodiča, ktorý môže mať nasledovné podoby:

 • piny,
 • skrutkové svorky,
 • pružinové svorky.

Konektory určené na montáž na dosku plošných spojov sa montujú (spájkujú) pri procese povrchovej montáže (SMT) alebo montážou s drôtovými vývodmi (THT).

Druhy použitých kontaktov

Využívaný typ kontaktov determinuje vlastnosti spojov a určuje ich aplikačné možnosti:

 • skrutkové verzie najčastejšie používané v elektrotechnike a energetike – na zapájanie napájania;
 • konektory s pružinovou svorkou sú doménou elektrických zariadení a čiastočne aj priemyselných aplikácií;
 • piny, do ktorých sa kábel uchytáva pomocou zatlačenia, sa najčastejšie objavujú v elektronike, automobilovom priemysle, automatizácii a priemysle ako takom.

Rozoberateľné spoje
ffot. 3. Príklad konektora so skrutkovou svorkou využívaný v elektrotechnike.

Dostupné sú aj špeciálne verzie, napr. audio, napájacie, vysokofrekvenčné.


Viac na:


Záver

Odhaduje sa, že na trhu je dostupných viac ako 1000 typov rôznych konektorov. Na jednej strane to umožňuje vybrať vhodnú súčiastku v každej situácii, na druhej strane sú potrebné dostatočné vedomosti a orientácia v ponuke jednotlivých výrobcov.