Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Prispôsobenie elektrického spoja miestu určenia

V elektrických zariadeniach môžu byť spoje pevné a rozoberateľné. Tie prvé sa týkajú miest, ktoré už z princípu nebudú nikdy rozpájané, pretože by ich demontáž bola komplikovaná, časovo náročná a mohla by poškodiť predmetnú inštaláciu.

Pevné spoje vznikajú často spájkovaním, zriedkavejšie sa využíva zváranie alebo ovíjanie.

Rozoberateľné spoje sa používajú všade tam, kde je potrebná viacnásobná montáž a demontáž pomocou rovnakých prvkov. Na tvorenie rozoberateľných spojov sa používajú rôzne druhy konektorov.

Pevné spoje

  • K pevným spojom patria populárne krimpované spoje.

Vo veľkej miere sa využívajú v automobilovom priemysle, v elektrotechnike, elektronike a mnohých iných technických odvetviach. Výhodou krimpovaných spojov sú dobré parametre kontaktu, pevnosť, odolnosť voči otrasom a jednoduché zhotovenie, a v konečnom dôsledku aj nízka cena.

Na vytvorenie krimpovaného spoja sa môžu použiť:

  • piny,
  • konektory
  • krimpovacie nity (fot. 1).

Tieto spoje spĺňajú svoju úlohu, ak je vodič stlačený správne, t.j. žila kábla a protikus sú čisté, dobre pripravené a stlačené vhodným nástrojom.

Príprava zahŕňa odstránenie časti izolácie bez narušenia štruktúry drôtov prenášajúcich prúd, a tiež výber prierezu kábla a jeho typu podľa parametrov pinu alebo konektora.

Krimpovať nemožno drôty, ale iba viacžilové lanká.

Počet drôtikov tvoriacich taký kábel by mal byť čo najvyšší. Čím ich je viac, tým sú tenšie a tým aj viac elastické a ohýbateľné. Dôležité je tiež to, že ak je drôtikov v lanku veľa (tzv. lankový vodič), ani prípadné poškodenie niekoľkých laniek nedegraduje parametre spojenia.

Na prácu v náročnom vonkajšom prostredí je vhodné použiť lanka s medenými pocínované drôty.

Viac: Krimpované spoje

  • Spájanie zváraním je doménou vysokovýkonných aplikácií v energetike.

Táto forma spájania systémových prvkov sa využíva aj pri montáži akumulátorov.

  • Ovíjané spoje sú pomerne časté v telekomunikačnom odvetví a armádnom vybavení, kde ja najviac zohľadňuje odolnosť voči otrasom.

Viac:

Rozoberateľné spoje

V prípade spojov, ktoré majú mať možnosť rozobratia, sú základom konektory. Ich kontaktným prvkom môže byť:

  • skrutková svorka,
  • pár konektor a zásuvka,
  • konektor s pružinovou svorkou.

Skrutková svorka umožňuje pripojiť drôt alebo lanko. Spoj je jednoduchý a pevný. Používa sa najčastejšie v elektrotechnike a aplikáciách využívajúcich stredný a veľký výkon.

Medzi *konektormi a zásuvkami sa nachádza široká skupina produktov, pomocou ktorých zhotovujú spoje kábel-kábel a kábel-doska, v podstate v ľubovoľných konfiguráciách.

Konektory s pružinovou svorkou umožňujú vytvoriť spoj zasunutím vodiča do otvoru konektoru, v ktorom sa mechanicky zakliesni a vytvorí elektrický spoj. Sú vhodné pre drôty a lanká s prierezom od cca 0,5 mm2 do 2-4 mm2. Stretávame sa s nimi v elektrotechnike a elektronike. Tieto spoje naberajú na popularite, pretože sú trvácne a rýchlo sa zhotovujú, a to bez špeciálnych nástrojov.

Viac: Rozoberateľné spoje


Zhrnutie

Pri výbere vodiča pre rozoberateľné alebo pevné spoje zohľadňujeme najčastejšie jeho typ, teda to, či ide o drôt alebo viacžilové lanko. Riadime sa tiež jeho účinným prierezom. Treba však pamätať aj kvalitu izolácie, teda všímať si povolené pracovné napätie a teplotný rozsah. Dôležité sa môže ukázať aj to, koľko drôtov tvorí lanko. Všetky tieto prvky vplývajú na kvalitu spojenia.