Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Elektroinštalačné káble

Elektroinštalačné káble sa používajú pri vedení elektroinštalačných rozvodov. Káble určené pre montáž v interiéri majú medené žily, zriedkavo hliníkové, s prierezom v rozsahu 0,5-300 mm².

Vyrábajú sa pre menovité napätie:

 • 300/300V,
 • 300/500V,
 • 450/750V,
 • 600/1000V.

Konštrukcia elektroinštalačných káblov

elektroinštalačné káble obsahujú žily v podobe drôtov alebo laniek. Každá je izolovaná samostatne, a celok je pokrytý ochrannou vrstvou z gumy, vinylu alebo PVC. Elektroinštalačné káble určené pre pevnú montáž majú žily z drôtov, pre nezabudované prijímače sa vyrábajú z lanka. Tieto vodiče môžu byť ploché alebo okrúhle.

Označenie elektroinštalačných káblov

V elektroinštalačných kábloch je pomerne veľká štandardizácia dostupných vyhotovení, materiálov, značenia a dokonca farieb izolácie.

Ich symboly tvorí niekoľko písmen a čísel, ktoré opisujú:

 • účel a konštrukciu káblov,
 • materiál žily a spôsob jej vyhotovenia,
 • materiál izolácie a žily,
 • druh a materiál izolantu.

Číslic definuje prípustné napätie a počet a prierez žíl.

 • H05V-K označuje:
  H – harmonizovaný typ,
  05 – menovité napätie 300/500 V,
  V – materiál vonkajšej izolácie: polyvinylchlorid (PVC),
  K – konštrukcia žily: viacdrôtová pružná, pevné uloženie (tr.5).

 • FLRY-B označuje:
  FL – automobilový vodič nízkeho napätia,
  R – s redukovanou hrúbkou izolácie,
  Y – z polyvinylchloridu,
  B – s nepravidelne krútenou žilou.

Stretávame sa aj s rôznymi špecifickými označeniami producentov.

 • YDYp3×1,0 označuje:
  Y – všetky žily spolu vo vonkajšej vrstve PVC,
  D – každá žila vo forme drôtu,
  Y – každá žila s vrstvou PCV,
  p3x1,0 – plochý trojžilový vodič s prierezom žily 1 mm².

Normy definujú aj farby izolácie jednotlivých žíl, napr. vodič PE je vždy žltozelený, neutrálny je modrý.

Význam normalizácie elektroinštalačných káblov

Vďaka normalizácii možno použiť alternatívne iný vodič, od iného dodávateľa, ak bude rovnako označený.

Podrobný a široký systém značenia vyplýva z veľkej rôznorodosti (niekoľko desiatok typov) elektroinštalačných vodičov, ktoré sú na trhu dostupné, a ktoré pochádzajú od rôznych výrobcov.


Pozrite si aj:


Zhrnutie

Elektroinštalačné káble často inštalujú ľudia s nedostatočným povedomím o rizikách spojených s nesprávnym používaním. Bezpečnosť používania elektroinštalácie, teda ochranu pred poranením el. prúdom a vznietením a dlhodobú odolnosť zaisťujú široko koncipované predpisy a normy, ktoré definujú to, aké káble možno v danej situácii použiť.