Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Spájkované spoje

Spájkované spoje sú jednou z najobľúbenejších metód ako spojiť kovové súčiastky, ktorá sa vykonáva pomocou taviva s nízkou teplotou tavenia.

Tento druh spojov sa používa na pevné súčiastky, teda tie, ktoré sa nachádzajú vo vnútri konštrukcií zariadení alebo v jednotlivých podskupinách plošných spojov.

Spájkovanie sa používa na montáž:

  • káblov ku kontaktom,
  • monitorov,
  • držiakov chladiacich telies,
  • úchytiek,
  • iných veľkých mechanických súčiastok.

Spájkovačka s adekvátnym výkonom

Na spájkované spoje potrebujeme, samozrejme, spájkovačku. Pre drobné elektronické súčiastky stačia najmenšie spájkovačky s výkonom 10-20 W. Na prácu s konštrukčnými prvkami sa budú hodiť spájkovačky s ohrevom 40-60 W, kým na spájkovanie najväčších súčiastok by mal výkon hrotu dosahovať 100 W.

Ak je výkon spájkovačky malý, vznikajú tzv. studené spoje nespojené s podkladom. Je to dôsledok rýchleho ochladenia hrotu a roztavený kov už nie je schopný dobre zvlhčiť povrch. Takýto spoj je veľmi náchylný na mechanické riziká a po istom čase sa preruší.

Spájkované spoje
fot. 1. Tavidlá na spájkovanie sú dostupné ako tekutiny, gély a pasty, ba dokonca v spreji.

Správna spájka a tavidlo.

Na spájkovanie je potrebná spájka a tavidlo. Pre malé súčiastky má spájka zvyčajne podobu drôtu s priemerom 0,5-1 mm a obsahuje v strede tavidlo. Väčšie súčiastky sa spájkujú pomocou tavidla v prútoch a tyčiach a tavidlo sa pridáva *osobitne ponorením alebo nanášaním štetcom.

Spájky môžu byť olovnaté (Sn 60% a Pb 40%), s teplotou tavenia približne 200oC a bezolovnaté, založené na cíne s prímesou medi a striebra – tavia sa pri vyššej teplote, okolo 225oC.

Olovnaté spájky sú lesklé, kým bezolovnaté spoznáme podľa matného a drsného povrchu.

Spájkované spoje
fot. 2. Spájkovaný spoj olovom (vľavo) a bezolovnaté spájkovanie (vpravo). Bezolovnatý spoj je typicky matný.

Spájkovanie

Pri servisných prácach je potrebné využívať tie isté spájky ako boli pôvodne použité. V sériovej výrobe nových zariadení sú povolené bezolovnaté spájky. V individuálnych alebo atypických prípadoch je možné (ešte) spájkovať s použitím olova, ktoré pri práci s manuálnymi spájkovačkami dáva najlepšie spoje.

 


Viac na:


Zhrnutie

Vďaka spájkovaniu ľahko spojíme ľubovoľné kovové súčiastky z mede, mosadze či bronzu - stačí kolofónia alebo zlúčeniny, ktoré z nej vychádzajú, a ktoré, a to je dôležité, netreba umývať. Spájkovanie prvkov zinku, hliníka a ocele si už vyžaduje agresívnejšie tavidlo vo forme pasty alebo kvapaliny, založené na organických kyselinách. Tieto tavidlá musia byť odstránené z povrchu spoja, inak začne spoj korodovať.