Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Cookie

2015-10-22

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie „sušienka” je textový súbor, ktorý stránka ukladá do počítača alebo iného zariadenia pripojeného k internetu, ktorý tejto stránke umožňuje identifikovať prehliadač užívateľa alebo v ňom uchovávať informácie alebo nastavenia. Cookie obvykle obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uchovávania v počítači alebo inom zariadení a jedinečné číslo. Súbory cookie umožňujú identifikovať zariadenie užívateľa, zabezpečujú efektívny pohyb medzi stránkami, pamätajú si preferencie užívateľa a zlepšujú celkový komfort používania stránky. Niektoré súbory cookie sú potrebné na používanie stránky v plnom rozsahu. Cookie sa používajú aj kvôli zisteniu preferencií užívateľa sledovaním jeho histórie prehliadania internetových stránok. Súbory cookie sa odstraňujú automaticky po zatvorení prehliadača, ale trvalé súbory cookie ostávajú v počítači užívateľa aj po zatvorení prehliadača (napríklad preto, aby si počítač zapamätal užívateľské nastavenia, keď užívateľ navštívi internetovú stránku opäť).

Pre aký účel používame cookie?

Cookie používame na našej internetovej stránke preto, aby sme zjednodušili navigáciu po stránkach, získavali štatistické informácie o návštevníkoch a archivovali informácie o ich preferenciách týkajúcich sa pohybu po tejto stránke. Súbory cookie používame aj preto, aby sme zdokonalili funkčnosť stránky a naplnili tak očakávania užívateľov. Ďalším možným spôsobom využívania cookie je propagovanie ponuky BQ CABLE v internete prostredníctvom remarketingu, teda pomocou nástrojov externých firiem (napríklad Google Adwords, Google Analytics, DoubleClick, AdRoll, Seznam). Reklamy BQ CABLE v internete zobrazujú externí dodávatelia. BQ CABLE a externí dodávatelia (okrem iného Google, DoubleClik, AdRoll, Seznam) používajú súbory cookie, na základe ktorých sa zobrazujú reklamy podľa predošlých návštev príjemcov reklamy na stránke BQ CABLE.

Ďalšie informácie o súboroch cookie využívaných na stránkach Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Súbory cookie používané na stránke bqcable.com:

  • Súbory cookie spojené s kapacitou. Pomocou týchto súborov zhromažďujeme informácie o spôsobe používania našej internetovej stránky, vrátane údajov o stránkach, ktoré naši užívatelia navštevujú a o prípadných chybách. Súbory cookie tejto kategórie nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli zverejniť totožnosť užívateľa: spracúvajú sa ako anonymné údaje a slúžia iba na štatistické účely, presnejšie na sfunkčnenie našej internetovej stránky, na identifikáciu záujmov osôb, ktoré našu stránku navštevujú a na meranie efektívnosti reklamných kampaní.
  • Súbory cookie spojené s funkcionalitami – tieto súbory zlepšujú kvalitu prezerania objemu údajov na našej internetovej stránke, pričom zaisťujú rozširovanie funkcionalít, napríklad prostredníctvom ukladania užívateľských preferencií (napr. výber štátu, jazyka)
  • cookie externých firiem – na stránke môžu byť použité aj súbory cookie tretích firiem. Sú to súbory, ktoré pochádzajú rovnako z mechanizmov nainštalovaných na stránkach BQCABLE.COM a vytvorených tretími firmami, ako aj súbory spravované externými mechanizmami tretích firiem. Sú to súbory, ktoré nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli zverejniť identitu užívateľa. Spracúvajú sa ako anonymné a slúžia výhradne na štatistické účely, presnejšie na sfunkčnenie našej internetovej stránky, na identifikáciu záujmov osôb, ktoré našu stránku navštevujú a na meranie efektívnosti reklamných kampaní.

Správa súborov cookie

Užívateľ môže kedykoľvek kontrolovať spôsob používania súborov cookie prostredníctvom svojho prehliadača, funkcia „Pomoc“ daného prehliadača poskytuje informácie o tom, ako to treba spraviť. Informácie o správe súborov cookie sú dostupné v každom prehliadači. Môžete si tiež nastaviť prehliadač tak, aby ste v ňom mali používanie súborov cookie vypnuté, blokované, alebo aby Vás pred uložením súborov cookie Váš počítač na túto skutočnosť upozornil. Treba tiež pamätať na to, že nastavenia musia byť zmenené osobitne v každom prehliadači a v každom počítači, ktorý používate. Všeobecné informácie o spôsoboch odstránenia alebo odmietnutia správy súborov cookie môžete nájsť aj na internetovej stránke www.aboutcookie.org. Informácie o využívaní súborov cookie v prehliadačoch mobilných telefónov a o spôsoboch ich odstránenia alebo odmietnutí a hľadajte v návode k telefónnemu zariadeniu.

Zmeny pravidiel používania súborov cookie

V súvislosti so zmenami na našej internetovej stránke alebo predpismi týkajúcimi sa súborov cookie môže byť tento dokument pravidelne aktualizovaný, preto ho pravidelne kontrolujte, získate tak aktuálne informácie o tom, ako súbory cookie využívame. Naposledy bol tento dokument aktualizovaný 22.10.2015. Najnovšia verzia pravidiel je dostupná na stránke. Akékoľvek otázky a/alebo pripomienky k pravidlám používania súborov cookie spoločnosťou Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. posielajte na adresu: internet@tme.pl