Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Káble pre elektroinštalácie vozidiel FLRY

Káble pre elektroinštalácie vozidiel FLRY

Káble FLRY - populárne nízkonapäťové vodiče, často používané v automobiloch.

Tieto káble sa vyrábajú s tenkou izoláciou z PVC. Vďaka tenšej izolácii majú menovité napätie 60 V (v prípade populárnych vodičov LgYS, rovnako často používaných v automobiloch, je to 220 V) a ich prúdová zaťažiteľnosť závisí od priečneho prierezu vodiča.

Ďalšou vlastnosťou, ktorou sa odlišujú od populárnych automobilových vodičov LgYS, je rozsah pracovnej teploty:

  • v prípade vysokonapäťových vodičov LgYS je to od -40°C do 90°C
  • v prípade nízkonapäťových vodičov FLRY je to od -40°C do 105°C.

Vďaka tomuto malému rozdielu je možné vodiče FLRY použiť aj v motorovom priestore, ako kabeláž podjednotiek nachádzajúcich sa ďalej od motora a v blízkosti dolnej časti bloku motora. Vzhľadom k týmto špecifickým vlastnostiam sú tieto vodiče často vyberané na výrobu nízkonapäťovej časti elektroinštalácie, už vo fáze návrhu vozidla, kde predstavujú základný typ použitých vodičov.

Káble pre elektroinštalácie vozidiel FLRY

Káble FLRY sa vyrábajú v dvoch verziách, v závislosti od konštrukcie žily:

  • s pravidelne skrútenými žilami - FLRY-A. Vďaka konštrukcii žily FLRY-A je celý kábel tuhší.
  • s nepravidelne skrútenými žilami - FLRY-B z väčšieho množstva tenších drôtov, čo sa odzrkadľuje v menšom minimálnom polomere ohybu a väčšej pružnosti kábla.

Všetky kábel FLRY od BQ CABLE spĺňajú požiadavky Smernice RoHS.