Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Krimpované spoje

Krimpované spoje
fot. 1. Očká, konektory a bužírky na krimpovanie.

Krimpované spoje sú základom súčasnej motorizácie a elektrotechnike. Rýchlo sa rozširujú v elektronike, najmä preto, že sa pomerne ľahko tento proces automatizuje.

Krimpované spoje sú určené na spájanie viacžilových káblov (laniek) s:

  • káblovými koncovkami,
  • konektormi,
  • pinmi konektorov,
  • krimpovacími nitmi.

Správne zhotovené spoje tohto druhu garantujú trvácne, pevné spoje a sú odolné voči vplyvu prostredia, mechanickému poškodeniu a zvýšenej teplote.

 

Krimpované spoje
obr. 1. Vhodný tvar klieští podmieňuje správne spojenie.

Využitie krimpovaných spojov

Krimpované spoje sú pevné a sú vhodné pre vysoký prúd. Možno s nimi zapájať káble pre signálne a výkonné konektory. Sú kvalitatívne lepšie ako połączenia lutowane, vzhľadom na skutočnosť, že nevyužívajú spájkovacie tavidlo. Avšak, v porovnaní s ovíjanými spojmi, sa môžu robiť na vodičoch s malými aj veľkými prierezmi.

Mechanizmus krimpovania

Krimpovanie sa spája s odstránením izolácie z konca vodiča, ktorý treba následne vložiť do špeciálne vytvarovaného montážneho poľa v pine alebo v koncovke. Následne, pomocou náradia ktoré je spojením klieští s páčkou znásobujúcou vyvíjaný tlak (krimpovacie kliešte), sa vodič zakliesni do koncovky .

Silný tlak vytvorí medzi drôtmi lanka a telom konektora mimoriadne mechanicky odolný difúzny kontakt.

Krimpované spoje
fot. 2. Krimpovacie kliešte.

Výber krimpovacích kliešťí

Podmienkou vysokej kvality spoja je použitie dobrých krimpovacích klieští, prispôsobených tvaru, najlepšie takých, ktoré odporúča výrobca pinov alebo koncoviek. Na trhu je mnoho rôznych typov krimpovacích klieští. Oplatí sa prizrieť sa im pozornejšie, pretože univerzálny model neexistuje. Každý výrobca konektorov má vlastné odporúčania týkajúce sa montáže jeho výrobkov.

 

Krimpované spoje
fot. 3. Piny pre káblové konektory určené na krimpovanie.


Viac:


Zhrnutie

Kábel určený na krimpovanie by mal obsahovať lanko s čo najviac žilami, a to preto, aby prípadné poškodenie niekoľkých drôtikov neovplyvnilo kvalitu parametrov kontaktu. Krimpovať možno elektrotechnické súčiastky, očká, konektory alebo nity (fot. 1). Dôležitú časť trhu predstavujú aj koncovky káblových konektorov – tzv. piny, najčastejšie v elektronike (fot. 2).