Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Káble a vodiče pre audio zariadenia

Audio signál je veľmi citlivý na rušenie kvôli ich najčastejšie nízkym hladinám a frekvenčnému rozsahu obmedzenému na niekoľko desiatok kilohertzov. Navyše, v tomto segmente sú káble často dlhé a tým vystavené mechanickému poškodeniu, preto je nutné zvoliť vodič, ktorý zabezpečí vysokú kvalitu signálu, a to nie je vždy jednoduché.

Použitie audio vodičov

Audio vodiče slúžia na odosielanie signálov medzi jednotlivými prvkami ozvučovacieho systému, napr.:

  • medzi mikrofónom zosilňovačom,
  • medzi nástrojom a zosilňovačom,
  • alebo medzi zosilňovačom a reproduktorom.

Reproduktorové vodiče:

Použitie

Tieto vodiče slúžia na zapojenie reproduktorov do receivera.

Konštrukcia

Reproduktorové káble sú zvyčajne ploché dvojžilové káble s väčším prierezom, vyrobené z vysokokvalitnej bezkyslíkatej mede. Tieto káble musia mať pevnú izoláciu pevnú izoláciu a zaistiť reproduktorovej zostave dostatočný výkon bez dlhšieho poklesu napätia. Aj preto sa na ich výrobu najčastejšie používa PCV.

Mikrofónové káble:

Použitie

Mikrofónové vodiče slúžia na prepájanie veľmi slabých, nízkonapäťových zdrojov signálu pre elektroakustické zariadenia.

Konštrukcia

Obsahujú jednu alebo dve žily tienené spolu alebo samostatne. Žily sú vyrobené z viacdrôtových laniek, tienenie má podobu kovovej mriežky opletajúcej vnútro. Mikrofónové vodiče vysokej kvality zvyknú mať dvojité tienenie, napr. pocínované medené opletenie a hliníkovú fóliu.

Nástrojové káble:

Použitie

Nástrojové káble predstavujú alternatívu pre mikrofónové káble a sú určené na prepájanie nástrojov so zosilňovačmi.

Konštrukcia

Tieto káble sú vystavené rozťahovaniu, postúpaniu, preto majú podstatne hrubšiu izoláciu vyrobenú z elastomérových materiálov alebo PVC. Sú dostupné aj vo verzii s dodatočným bavlneným opletením. Vo vnútri majú zosilňovacie nite zo skleného vlákna, ktoré sťažuje ich roztrhnutie.

Tieto káble sa skladajú zo samostatnej signálovej žily (viacdrôtového lanka) v hrubom, husto tkanom tienení z medenej mriežky. Taká konštrukcia garantuje efektívnu ochranu pred rušením.

Iné audio káble

Na trhu sú dostupné aj hotové káble vychádzajúce z uvedených druhov audio vodičov. Sú rezané na štandardné dĺžky v dĺžkach od 1 do 5 m a ukončené konektormi - cinch alebo jack.

Viac:


Zhrnutie

Výber audio vodiča musí okrem "zvukových" vlastností zohľadňovať aj aspekt mechanickej odolnosti a úžitkovosti, napríklad pružnosti. V prípade dlhých prepojení je potrebné zohľadniť aj kvalitu tienenia, t.j.,

čím viac drôtikov tvorí lanko a tienenie, tým je kábel odolnejší proti prieniku rušenia zvonku.