Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Zvárané spoje

Zvárané spoje
fot. 1. Vzorový zvar v balíku akumulátorov, kde je kontaktný pliešok privarený na telo akumulátora v štyroch bodoch.

Zvarené spoje sa zhotovujú mechanickým stlačením dvoch kovových komponentov, následne sa na chvíľu zahreje miesto dotyku tak, aby sa kov v danom mieste roztavil a spojil spájané prvky do jedného celku.

Činnosť zváračky

Na zhotovenie zvarových spojov je potrebné mať k dispozícii zváračku, treba zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť požadovanú energiu a zabezpečiť mechanický prítlak.

Činnosť zváračky spočíva v tom, že cez dané predmety pustí prúd s nízkym napätím tak, aby daný prvok zahriala v malom bode, roztopí kov a zvarí ho.

 

Tlak sa uskutočňuje pomocou medených elektród, ktoré sú napájacími elektródami.

Zvárané spoje
fot. 2. Zváracie kliešte a medzi nimi spájané prvky (vodič s konektorom).

Charakteristika zvarových spojov

Výhodou zvárania sú nízke náklady tejto metódy. Umožňuje spájať bez použitia tavidla kovy, ktoré sa ťažko spájkujú, napríklad hliník. Zvárané spoje sú pevné a mechanicky mimoriadne odolné. Zváranie trvá veľmi krátko a kovy sa spájajú bodovo.

Metódu možno využiť pri spájaní prvkov, ktoré nemôžu byť nahriate dokonca ani na kratší čas, napr.:

  • batérie a akumulátory - ich vývody sa montujú iba takýmto spôsobom.
  • súčiastky s vysokým výkonom, ktoré sa veľmi silno nahrievajú, napr. pri ohrievačoch, teda odporový drôt s medenými kontaktmi tu by vysoká teplota okamžite roztopila spájku.
  • malé kontaktové pliešky (ako na uzemňovaciu svorku) pre veľký kovový korpus. Nahriatie a pokrytie tavidlom uvedeného spájkovaného spoja vyrobeného spájkovačkou (hoci aj s vysokým výkonom), nebýva možné.

Zvárané spoje
fot. 3. Hotový zvarený spoj káblovej koncovky s vodičom.


Pozri tiež:


Zhrnutie

Na zhotovenie zvarových spojov sa používajú odporové, kondenzátoové alebo ultrazvukové zváračky, ktoré sa navzájom líšia metódou zohrievania kovu na mieste spojenia. Nedostatkom tejto metódy je to, že je potrebné mať také zariadenie, ktoré nie je veľké, ťažké a drahé, predovšetkým vtedy, ak sa majú spájať rozmernejšie prvky.