Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Počítačové a univerzálne napájacie káble

Napájacie a počítačové káble Sú to vysoko kvalitné káble na zapájanie zariadení do elektrickej siete 110V alebo 230V:

  • Hotové prepájacie káble s konektormi elektrických sietí striedavého prúdu a so zástrčkou zapájanou do zariadenia napájaného zo siete;
  • káble ukončené zástrčkou do el. siete a predpripravenými vodičmi z druhej strany. Predpripravené koncovky možno použiť pri montáži (napr. skrutkami) a spájkovaní.

Ponuka napájacích káblov vychádza z najbežnejších konektorov:

  • CEE 7/16 i CEE 7/7 (IEC typ E a typ F, tzv. "Schuko") používané okrem iného v Rakúsku, Belgicku, Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, na Slovensku, v Španielsku a vo Fínsku
  • NEMA 5-15 (IEC typ B) používaný okrem iného v Spojených štátoch, Kanade a v Japonsku
  • BS1363 (IEC typ G) používaný v Anglicku, Severnom Írsku, v Írskej republike, Škótsku a vo Walese
  • IEC C5, C7, C13, C14, C15, C19, ktoré sú základnými napájacími konektormi v takých zariadeniach ako prehrávače, rádioprijímače a magnetofóny, počítače, zdroje notebookov, UPS zdroje, spotrebná elektronika, IT zariadenia a v mnohých iných.

Na špeciálnu objednávku možno objednať aj káble v iných dĺžkach a s inými konfiguráciami ako štandardná ponuka, pričom sú dostupné napríklad aj tieto verzie:

  • konektor "Taliansky" IEC typ L,
  • Austrálsky IEC typ I,
  • Americký, vo verzii bez uzemnenia NEMA 5-1 (IEC typ A).