Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Prehľad druhov káblov

Výber vodičov je taký široký ako počet ich možných aplikácií. Nie je to nič zvláštne, pretože sú základným prvkom všetkých aplikácií využívajúcich elektrickú energiu.

Výroba vodičov je jednoduchá, chýba však komplexný celosvetový štandard ich označovania. To spôsobuje veľké problémy pri výbere vhodného kábla a komplikuje proces opravy, keď treba zničený vodič vymeniť za nový, s úplne rovnakými parametrami.

Elektroinštalačné káble

Elektroinštalačné káble, ktoré privádzajú napätie elektrickej siete do prijímačov, sú veľmi dôležité kvôli bezpečnosti a minimalizácii požiarneho rizika. Preto je to tiež skupina, ktorá je najviac štandardizovaná, a ich parametre ako kvalita izolácie, prierez žily, materiály či farby sú normalizované.

Štruktúrovaná kabeláž

V rámci štruktúrovanej kabeláže nájdeme:

 • medené krútené káble a optické káble pre počítačové siete,
 • prepájacie káble pre rozhrania, ako HDMI aleboUSB,
 • káble na zhotovenie telefónnych sietí a domofónov.

Parametre štruktúrovanej kabeláže (alebo tiež kategórie) sú uvedené v normách pre jednotlivé komunikačné štandardy.

Priemyselné káble

Do skupiny priemyselných káblov patria:

 • signálne,
 • ovládacie,
 • signalizačné.

Priemyselné vodiče slúžia na:

 • spájanie prvkov v priemyselnej automatike*,
 • zapájanie senzorov k ovládačom,
 • zapájanie motorov a pohonov.

Okrem elektroinštalačných káblov sú v tejto skupine aj mnohé druhy vodičov s unikátnymi vlastnosťami, napr.:

 • ohybné a špirálové káble pre transportéry, pohyblivé zariadenia a žeriavy
 • a vodiče so spevnenou mechanickou konštrukciou odolné voči rozťahovaniu a stúpaniu.

Audio káble

Skupinaaudio káblov zahŕňa:

 • tienené mikrofónové vodiče,
 • nástrojové a reproduktorové vodiče,
 • nízkošumové vodiče vyrobené z vysokokvalitnej bezkyslíkatej medi pre zariadenia audiofilov.

Viac na: Káble a vodiče pre audio zariadenia

Vysokofrekvenčné káble

Dôležitou a veľmi početnou skupinou sú vysokofrekvenčné káble, teda koncentrické (koaxiálne) so stálou impedanciou (50, 75 Ω). Sú dostupné v dvoch hlavných kategóriách, ako hrubé nízkostratové a tenké flexibilné káble pre krátke spoje.

Medzi vysokofrekvenčnými káblami je mnoho špeciálnych:

 • vysokonapäťové káble (niekoľkonásobne izolované),
 • zváracie a štartovacie káble, s veľkými prierezmi a odolnosťou voči teplu,
 • iskrovo bezpečné káble (s ATEX-om),
 • vodiče pre fotovoltické siete (s veľkými prierezmi, s dvojitou izoláciou, odolné voči vplyvom prostredia),
 • vodiče pre prevádzku pod vodou,
 • viacžilové káble (ploché) pre zbernice,
 • vodiče používané v medicíne a potravinárskom priemysle, testované z hľadiska škodlivých látok a umožňujúce umývať ich horúcou vodou,
 • hybridné vodiče, ktoré obsahujú rôzne káble pre rôzne účely, napr. medené, optické, koaxiálne a signálne.

Automobilové káble

Samostatnú kategóriu káblov predstavujú automobilové káble, ktoré sa charakterizujú vysokou pružnosťou anehorľavou izoláciou odolnou voči prevádzke vo veľkom teplotnom intervale.

Pozri tiež:


Záver

Veľký počet typov a kategórií vodičov, ktoré sú dostupné na trhu, by mal byť pre kupujúcich signálom, že pred výberom produktu musí prebehnúť spresnenie vlastných požiadaviek z hľadiska elektrickej siete, prostredia a aplikácie. Presné stanovenie potrieb tvorí základ pre ďalšie hľadanie a umožňuje posúdiť vhodnosť daného kábla.