Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Priemyselné káble

Priemyselné káble Priemyselné káble predstavujú širokú skupinu rozličných produktov, ktorých spoločným menovateľom je prispôsobenie parametrov a konštrukcií náročným požiadavkám špeciálnych aplikácií.

Použitie priemyselných káblov

Tieto káble sú určené pre prácu v náročných podmienkach a spravidla majú unikátne vlastnosti, ktoré nemajú iné druhy káblov.

V závislosti od parametrov sa používajú:

 • na napájanie ponorných čerpadiel,
 • v železničnej doprave,
 • v baníctve,
 • v zváračskom odvetví,
 • v potravinárskom priemysle,
 • v chemickom priemysle a v rafinériách,
 • pri prenose napájania a signálov v dopravníkoch, robotických rukách a žeriavoch (mimoriadne pevné vodiče).

Najdôležitejšie vlastnosti priemyselných káblov:

 • odolné voči mechanickému poškodeniu spôsobenému stláčaním, rozťahovaním, skrútením a stáčaním;
 • odolné voči pôsobeniu poveternostných podmienok, teda odolné schopné pracovať pri nízkych aj vysokých teplotách, vo veľmi vlhkom prostredí, ponorení vo vode (napr. v morskej), odolné proti ultrafialovému svetlu alebo plameňu;
 • chemicky odolné: voči olejom a mazivám, zriedeným kyselinám a zásadám;
 • odolné proti plesniam, umožňujúce dezinfekciu tlakovou horúcou vodou;
 • iskrovobezpečné (EX),
 • bez prchavých látok,
 • vysoko pružné,
 • špirálové pre navíjače.

Testovanie priemyselných káblov

Dôležitou vlastnosťou priemyselných vodičov je konštrukcia, ktorá zaisťuje najdlhšiu a najbezpečnejšiu prevádzku. Vlastnosti týchto káblov sú testované v závislosti od miesta určenia, kvôli potvrdeniu súladu s normami platnými v danom odvetví.

Testovanie zahŕňa aj bezpečnosť používania týchto káblov (napr. či nedochádza k uvoľňovaniu prchavých látok).


Viac:


Zhrnutie

Ponuka priemyselných káblov, ktoré sú na trhu dostupné, je naozaj veľmi široká. Výber správneho kábla podmieňujú predovšetkým požiadavky v danom odvetví, nutnosť splnenia konkrétnych noriem a certifikáty, pričom ich parametre sú veľmi presne testované z hľadiska nárokov na elektroinštaláciu a funkčnosť.