Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Databáza poznatkov

 • Priemyselné káble

  Priemyselné káble sú určená pre náročné prostredia, musia byť dostatočne odolné chemicky, mechanicky i teplotne. Ich konštrukcia garantuje dlhé a bezpečné používanie.

 • Prispôsobenie elektrického spoja miestu určenia

  Kvalitu elektrického spoja ovplyvňujú rôzne faktory. Kľúčovým je však rozhodnutie, aký typ spoja je pre dané podmienky najlepší. Naše ďalšie kroky ovplyvňuje to, či zvolíme pevný alebo rozoberateľný spoj.

 • Prehľad druhov káblov

  Sortiment káblov a vodičov je veľmi široký, výber by preto nemal byť náhodný. Je potrebné vedieť, s akými typmi vodičov sa na trhu môžeme stretnúť. Elektroinštalačné vodiče , ktoré vedú sieťové napätie do prijímačov, sú veľmi....

 • Hybridné káble

  Hybridné káble zjednodušujú kabeláž v priemysle, medicínskej technike, telekomunikácii a stavebníctve. Dôležité je vedieť, aké žily v rámci akého kábla spájame.

 • Elektroinštalačné káble

  Parametre a farby izolácie vodičov určených pre elektroinštalačné siete definujú príslušné právne normy. V tomto článku sa dozviete, ako rozlišovať jednotlivé inštalačné káble a čo znamenajú ich označenia.

 • Sieťové káble

  Sieťové káble sa používajú na tvorbu počítačových sietí, prenos signálov, ale aj na zhotovenie domácich telefónnych a domofónových aplikácii. Prečítajte si, ako v záplave iných káblov vybrať správne parametre?