Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Sieťové káble

Sieťové káble sa používajú pri tvorení počítačových sietí a na prenos signálov prostredníctvom rozhraní typu HDMI alebo USB. Najvýznamnejším zástupcom tejto skupiny sú krútené dvojlinky (twisted-pair cable).

Použitie krútenej dvojlinky

  • v ethernetových sieťach,
  • prepájanie počítačov,
  • tvorenie telekomunikačných spojov,
  • inštalácia monitorovacích zariadení využívajúcich priemyselné kamery.

Konštrukcia krútenej dvojlinky

Krútená dvojlinka sa skladá zo štyroch párov drôtových vodičov umiestnených v spoločnom tienení. Každý pár je pozdĺžne krútený, aby sa obmedzil vplyv elektromagnetického rušenia a vzájomného presluchu.

Dvojlinka môže mať káble:

  • netienené (typ U),
  • tienené spolu s vrstvou fólie (F),
  • tienené kovovou mriežkou (S) alebo fóliou a mriežkou (SF)
  • s každým tieneným párom samostatne a navyše spoločným tienením pre celok.

Iné druhy sieťových káblov

Do skupiny tienených káblov patria aj optické a špeciálne káble pre rozhrania USB alebo HDMI. Ich osobitné parametre definujú jednotlivé štandardy.

Označovanie sieťových káblov

Označenie káblov tohto typu definuje norma IEC11801:2002. Označenie má tvar xx/yyTP, kde: • yy - opisuje samostatný pár žíl v kábli, • xx – sa vzťahuje na celý kábel. Napr. SF/FTP je dvojlinka s každým párom tieneným fóliou a navyše s je celok tienený fóliou a mriežkou.

Kvalita sieťových káblov

Kvalitu káblov uvádzajú kategórie (triedy) podľa EN 50173: od 1 do 3 a od 5e do 8.2. Čím vyššia kategória, tým vyššia priepustnosť, napr. kategória 6 je určený pre gigabitový ethernet. Normalizované sú aj farby izolácie vodičov, ktoré tvoria jednotlivé štyri páry.

Przeczytaj też:


Zhrnutie

Sieťové káble sa môžu v závislosti od verzie používať v interiéri alebo v exteriéri. V prípade káblov, ktoré sa používajú v budove, môžeme nájsť vodiče pre samonosné vedenie vzduchom. Existujú aj verzie pre počítačové siete iné ako ethernetové, ktoré obsahujú menej párov (napr. jeden) a viacpárové verzie pre telekomunikačné aplikácie.