Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Průmyslové kabely

Průmyslové kabely Průmyslové kabely jsou širokou skupinou, zahrnující mnoho různých výrobků, jejichž společnou vlastností je přizpůsobení parametrů a konstrukce vysokým nárokům speciálních aplikací.

Použití průmyslových kabelů

Takové kabely jsou určeny k práci v obtížných podmínkách a zpravidla mají unikátní vlastnosti, které jiné druhy kabelů nemají.

V závislosti na vlastnostech, kterými disponují, se používají:

 • pro napájení ponorných čerpadel,
 • v železniční dopravě,
 • v hornictví,
 • ve svářečském oboru,
 • v potravinářství,
 • v chemickém průmyslu a rafinériích,
 • při přenosu napájení a signálů ve výložnících, ramenech robotů nebo jeřábech (velice odolné kabely).

Nejdůležitější druhy průmyslových kabelů:

 • odolné vůči mechanickému poškození, způsobenému hnětením, natahováním, krutem a navíjením;
 • odolné vůči vlivům prostředí, neboli schopné pracovat při nízkých i vysokých teplotách, při velké vlhkosti, ponoření do vody (např. mořské), odolné vůči ultrafialovému záření nebo plameni;
 • chemicky odolné: vůči olejům a mazivům, vůči působení ozonu, zředěných kyselin a louhů;
 • odolné vůči plísním a množení bakterií, umožňující dezinfekci horkou vodou pod tlakem;
 • jiskrově bezpečné (EX),
 • neuvolňující těkavé látky,
 • vysoce ohebné,
 • spirálové pro navíjecí bubny.

Prověřování průmyslových kabelů

Důležitou vlastností průmyslových kabelů je konstrukce zajišťující co nejdelší a nejbezpečnější používání. Vlastnosti těchto kabelů se prověřují v závislosti na místu určení a za účelem potvrzení jejich shody s normami závaznými v daném oboru.

Prověřování zahrnuje také otázku bezpečnosti používání takových kabelů (např. zda při zapálení neuvolňují jedovaté látky).


Přečtěte si také:


Shrnutí

Nabídka průmyslových kabelů dostupných na trhu je velmi široká. Výběr správného kabelu je podmíněn především požadavky podle oborů, nutností splnění určitých norem a existence certifikátů a jejich vlastnosti jsou důkladně prověřovány z hlediska elektrického a funkčního.