Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Krimpované spoje

Krimpované spoje
Obr. 1 Krimpovací očka, fastony a dutinky.

Krimpované spoje jsou základem současného automobilismu a elektrotechniky. Rychle se šíří v elektronice a průmyslu, o to víc, že jejich provádění lze snadno zautomatizovat.

Krimpované spoje jsou určeny ke spojování mnohodrátových vodičů (lanek) s:

  • kabelovými koncovkami,
  • fastony,
  • piny konektorů,
  • trubičkovými koncovkami.

 

Krimpované spoje
Obr. 2 Vhodný tvar čelistí krimpovacích kleští podmiňuje správný spoj.

Správně provedené zaručují trvanlivý, stabilní spoj a jsou odolné vůči vlivům prostředí, mechanickému působení a zvýšené teplotě.

Využití krimpovaných spojů

Krimpované spoje jsou nerozpojitelné a hodí se pro velké proudy. S jejich pomocí lze připojovat kabely k vícepólovým signálovým konektorům a pro velké proudy. Jsou kvalitativně lepší než pájené spoje, s ohledem na skutečnost, že nepoužívají pájku. Zato, na rozdíl od ovíjených spojů, je lze provádět na vodičích s malými i velkými průřezy.

Mechanismus krimpování

Krimpování je spojeno s odstraněním izolace z konce vodiče a jeho vložením do speciálně tvarovaného montážního pole v pinu nebo koncovce. Následně se pomocí nástroje, který je spojením kleští a páky násobící stisk, vodič zajistí uvnitř koncovky.

Silný stisk způsobí vznik difuzního kontaktu s velkou mechanickou odolností mezi drátky lanka a tělesem konektoru.

Krimpované spoje
Obr. 3 Kleště na krimpování koncovek.

Výběr krimpovacích kleští

Podmínkou vzniku vysoce kvalitního spoje je použití dobrých krimpovacích kleští, vybraných s ohledem na tvar dutinky, nejlépe takových, jaké doporučuje výrobce pinů nebo koncovek. Na trhu je hodně různých typů krimpovacích kleští. Stojí za to si je pozorně prohlédnout, jelikož univerzální model neexistuje. Každá firma vyrábějící konektory má vlastní doporučení, jak montovat její výrobky.

 

Krimpované spoje
Obr.4 Piny pro kabelové konektory určené ke krimpování.


Podívejte se také na:


Shrnutí

Vodič, který se má krimpovat, musí být lanko obsahující co nejvíce drátků, a to proto, aby případné poškození několika drátků neovlivňovalo parametry kontaktu. Krimpovat lze elektrotechnické součástky, jako jsou očka, fastony nebo trubičky (Obr. 1). Důležitou část trhu tvoří také koncovky kabelových konektorů - tzv. piny, se kterými se setkáváme v průmyslu a elektronice (Obr. 2).