Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Přehled typů kabelů

Výběr kabelů je tak široký, jak široký je počet jejich aplikací a není to nic divného, jelikož jsou základním prvkem všech aplikací využívajících elektrickou energii.

Výroba kabelů je poměrně jednoduchá, avšak chybí jednotný, celosvětový standard jejich značení. To způsobuje velké problémy při výběru vhodného kabelu a komplikuje proces oprav, kdy je třeba zničený kabel vyměnit za nový s přesně stejnými parametry.

Kabely pro elektrické instalace

Kabely pro elektrické instalace, které přivádějí napětí energetické sítě ke spotřebičům, jsou velmi důležité s ohledem na bezpečnost a minimalizaci možnosti vzniku požáru. Proto je také tato skupina nejvíce standardizována a její parametry, jako je kvalita izolace, průřez žíly, materiály a dokonce barvy, jsou normalizovány.

Kabely pro přenos dat

V rámci kabelů pro přenos dat můžeme nalézt:

Parametry kabelů pro přenos dat (nazývané také kategoriemi) jsou popsané v normách pro jednotlivé standardy komunikací.

Průmyslové kabely

Do skupiny průmyslových kabelů patří:

 • signálové kabely,
 • ovládací kabely,
 • signalizační kabely.

Průmyslové kabely složí k:

 • spojování prvků instalací v průmyslové automatizaci*,
 • připojování čidel k řídicím automatům,
 • připojování motorů a pohonů.

Kromě instalačních kabelů je třeba v této skupině zohlednit různé druhy kabelů s unikátními vlastnostmi, např.:

 • ohebné a spirálové kabely pro přepravníky, pohyblivé spotřebiče a portálové jeřáby
 • a kabely se zesílenou mechanickou konstrukcí odolné vůči natahování a pošlapání.

Kabely audio

Skupinakabelů audio zahrnuje:

 • stíněné mikrofonní kabely,
 • nástrojové a reproduktorové kabely,
 • nízkošumové kabely vyrobené z vysoce kvalitní bezkyslíkaté mědi pro zařízení audiofilů.

Přečtěte si také: Kabely a vodiče pro zařízení audio

Vysokofrekvenční kabely

Důležitou a velmi početnou skupinu tvoří také vysokofrekvenční kabely, tedy koaxiální kabely s konstantní vlnovou impedancí (50, 75 Ω). Jsou dostupné ve dvou hlavních kategoriích, jako silné kabely s nízkými ztrátami a ohebné kabely pro krátké spoje.

Mezi vysokofrekvenčními kabely je hodně speciálních kabelů:

 • vysokonapěťové kabely (několikanásobně izolované),
 • svařovací a rozběhové kabely, s velkými průřezy a odolné vůči teplu,
 • jiskrově bezpečné kabely (s ATEXem),
 • kabely pro fotovoltaické instalace (s velkými průřezy, s dvojitou izolací a odolné vůči vlivům prostředí),
 • kabely schopné pracovat pod vodou,
 • ploché kabely pro datové sběrnice,
 • kabely používané v medicíně a potravinářském průmyslu, prověřené z hlediska škodlivých látek a umývatelné horkou vodou,
 • hybridní kabely, obsahující v obalu kabely různých typů a určení, např. měděné, optické, koaxiální a signálové.

Autokabely

Samostatnou kategorii tvoří autokabely s velkou ohebností a nehořlavou izolací odolávající práci v širokém rozsahu teplot.

Podívejte se na:


Shrnutí

Velký počet typů a kategorií kabelů, které jsou k mání na trhu, by měl být signálem pro kupující, že výběr konkrétního produktu vyžaduje upřesnění požadavků ze strany elektrické, prostředí a aplikace. Přesné stanovení potřeb tvoří základ pro další vyhledávání a umožňuje zhodnotit, zda bude daný kabel vhodný.