Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Rozpojitelné spoje

Rozpojitelné spoje
Obr. 1 U konektoru s pružinovou svorkou spočívá montáž vodiče v jeho zasunutí do dutiny. Demontáž se provádí stiskem tlačítka, které uvolní přítlak pružiny.

Základem rozpojitelného spoje je konektor, který zajišťuje dobrý elektrický kontakt a možnost pohodlného a vícenásobného spojování. V případě vícepólových konektorů je důležitá také kvalita izolace mezi jednotlivými kontakty.

Rozpojitelné spoje se používají např.:

 • pro připojování napájení,
 • pro vstupní signály,
 • při spojování modulů a funkčních bloků elektrických instalací,
 • pro servisní účely.

Typy rozpojitelných spojů

Konektory slouží k provádění spojů kabel-kabel nebo kabel-deska.

 • Verze pro spojování kabelů mají různé tvary (hranatý, kulatý) a sestávají ze dvou funkčních dílů – zástrčky a zásuvky, které dohromady tvoří spojovací pár.
 • Dále pak konektory kabel-deska jsou součástky určené k připojování signálů a napájení k částem na plošném spoji. Jsou k mání jako jednodílné součástky nebo jako pár zástrčka-zásuvka.

terminal block
Obr. 2 Jednodílné konektory kabel-deska se šroubovou svorkou se často označují termínem „terminal block”.

Upevňování vodiče

Konektory se liší také použitým systémem upevňování vodiče, který může mít podobu:

 • krimpovacích pinů,
 • šroubových svorek,
 • pružinových svorek.

Konektory určené k montáži do plošného spoje se montují (pájejí) v procesu povrchové montáže (SMT) nebo vývodové (THT).

Druhy používaných kontaktů

Používaný druh kontaktů určuje vlastnosti spojů a definuje jejich oblast použití:

 • šroubové provedení se nejčastěji používá v elektrotechnice a energoelektronice – pro připojování napájení;
 • konektory s pružinovou svorkou jsou doménou elektrických zařízení a částečně také průmyslových aplikací;
 • konektory s piny, ke kterým se kabel upevňuje krimpováním, potkáváme obvykle v elektronice, automobilové technice, automatizaci a průmyslu.

zacisk śrubowy
Obr. 3 Příklad konektoru se šroubovou svorkou používanou v elektrotechnice.

K mání jsou také speciální verze, jak např. nf, napájecí, vf.


Podívejte se také na:


Shrnutí

Odhaduje se, že na trhu funguje značně víc než 1000 typů různých konektorů. Z jedné strany to umožňuje v každé situaci vybrat vhodný prvek a z druhé strany to vyžaduje mnoho znalostí a orientaci v nabídkách výrobců.