Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Cookie

2015-10-22

Co je to cookie?

Soubor cookie, neboli „sušenka”, je textový soubor, který ukládá webová stránka do počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu a který umožňuje internetové stránce, aby identifikovala prohlížeč, který stránku prohlíží, nebo si v něm uchovávala informace nebo nastavení. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu uchovávání na počítači nebo jiném zařízení a unikátní číslo. Soubory cookie umožňují rozeznání zařízení uživatele, zajišťují efektivní pohyb mezi stránkami, pamatují si preference uživatele a obecně zlepšují pohodlí používání stránky. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro využívání stránek v plném rozsahu. Cookies jsou rovněž využívány pro zjištění preferencí uživatele pomocí prozkoumání jeho historie procházení internetových stránek. Soubory cookie relace se automaticky mažou po uzavření prohlížeče, zatímco stálé soubory cookie zůstávají na počítači uživatele i po jeho vypnutí (mezi jiným proto, aby se zapamatovala nastavení, které udělal uživatel, pro případ, kdy uživatel opětovně navštíví stejnou internetovou stránku).

Za jakým účelem používáme cookie?

Naše internetové stránky používají soubory cookie pro usnadnění navigace na stránkách, shromažďování statistických informací o návštěvnících a zápis údajů o jejich preferencích týkajících se pohybu po stránkách. Soubory cookie používáme také proto, abychom zdokonalili obsluhu stránek a vyšli vstříc očekáváním uživatelů. Dalším možným způsobem využití souborů cookie je propagace nabídky BQ CABLE na internetu založená na remarketingu, prováděná pomocí nástrojů externích firem (mj. Google Adwords, Google Analytics, DoubleClick, AdRoll, Seznam). Reklamu BQ CABLE zobrazují na internetu externí dodavatelé. BQ CABLE a externí dodavatelé (mj. Google, DoubleClik, AdRoll, Seznam) využívají soubory, na jejichž základě se zobrazují reklamy na základě dřívější návštěvy stránek BQ CABLE příjemcem reklamy.

Doplňkové informace na téma souborů cookie využívaných na stránkách Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Soubory cookie používané na stránce bqcable.com:

  • Soubory cookie spojené s efektivitou. Pomocí těchto souborů cookie shromažďujeme informace o způsobu užívání našich internetových stránek, včetně údajů o stránkách, které uživatel navštěvuje, a případných chybách. Soubory cookie této kategorie neshromažďují žádné informace, které by mohly odhalit identitu uživatele: zpracovávají se jako anonymní údaje a slouží pouze ke statistickým účelům – pro vylepšování funkce našich internetových stránek, zjištění okruhu zájmů návštěvníků a měření účinnosti reklamních kampaní.
  • Soubory cookie spojené s funkčností – tyto soubory zlepšují kvalitu prohlížení zdrojů našich internetových stránek, zajišťují rozšíření funkčnosti, například zaznamenáváním preferencí uživatele (např. volba státu, jazyka)
  • Soubory cookie externích firem – služba může používat soubory cookie třetích firem. Budou to cookies pocházející z mechanizmů instalovaných na serverech BQCABLE.COM a vytvořené třetími firmami a jak i soubory spravované externími mechanismy třetích firem. Jsou to soubory, které neshromažďují žádné informace, které by mohly odhalit identitu uživatele: zpracovávají se jako anonymní údaje a slouží pouze ke statistickým účelům – pro vylepšování funkce našich internetových stránek, zjištění okruhu zájmů návštěvníků a měření účinnosti reklamních kampaní.

Správa souborů cookie

Uživatel může kdykoliv kontrolovat způsob využívání souborů cookie svým prohlížečem, funkce „Nápověda“ by měla poskytnout informace o tom, jak to lze udělat. Zvláště lze nastavit prohlížeč tak, aby vypnul používání souborů cookie, blokoval je nebo varoval před zápisem souborů cookie do počítače uživatele.
Je nutné pamatovat na to, že nastavení je potřeba změnit ve všech prohlížečích a na všech počítačích, které uživatel používá.
Všeobecné informace o souborech cookie a způsobu jejich odstraňování nebo odmítání obsluhy souborů cookie lze najít rovněž na internetové stránce www.aboutcookies.org. Informace o využívání souborů cookie v prohlížečích mobilních telefonů a způsobu jejich odmítání nebo odstraňování je potřeba hledat v návodu k telefonnímu přístroji.

Změny pravidel používání souborů cookie

Ten dokument může být pravidelně aktualizován z důvodu změn našich internetových stránek nebo pravidel pro soubory cookie, proto jej prosím pravidelně kontrolujte, abyste získali aktuální informace o tom, jakým způsobem soubory cookie používáme. Ten dokument byl naposledy aktualizován 22. 10. 2015. Nejnovější verze pravidel je dostupná na této stránce. Jakékoliv otázky a/nebo připomínky ohledně pravidel používání souborů firmou Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. adresujte na: internet@tme.pl