Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Ovíjené spoje

Ovíjený spoj
Obr. 1 Ovíjený spoj – kolík s navinutým vodičem.

Ovíjené spoje vznikají navinutím několika závitů napnutého drátu, tj. jednožilového vodiče, kolem vysokého kovového kolíku (jehly). Tento kolík o průřezu asi 1 x 1 mm má ostré hrany a může být prvkem montážního panelu nebo tvořit součást speciálního konektoru určeného k ovíjení.

Vytvořený elektrický spoj se podobá spojům, které vzniknou při silném zkroucení dvou drátů kleštěmi, které po mnoho let používali elektrikáři při vytváření spojů v síťových rozvodech.

Charakteristika ovíjených spojů

Při ovíjení prorážejí hrany kolíku několikrát povrch drátu, díky čemu se kovy obou dílů pohříží do sebe a získají difuzní kontakt. Ovíjené spoje vykazují velkou mechanickou odolnost a elektrickou trvanlivost.

Používají se v zařízeních:

  • průmyslových,
  • vojenských,
  • v telekomunikacích.

Ovíjení je považováno za jistější než pájení, jelikož s využitím speciálního nářadí nehrozí, že vzniknou studené spoje nebo že se součástky, ze kterých je zařízení sestaveno, a kontakt při spojování přehřejí.

Ovíjený spoj
Obr. 2 Ruční ovíječka připomíná tvarem nevelký šroubovák.

Vytvoření ovíjeného spoje

Vytvoření ovíjeného spoje není těžké. Na trhu jsou k mání speciální nástroje, které usnadňují tento úkol, jak ruční – vypadající jak šroubovák -, tak i automatické – nástroje vzhledem připomínají pistole (elektrické, pneumatické).

Ovíjený spoj lze opravit odvinutím a opětovným navinutím vodiče. Pokud bude drát hrbolatý, lze jej vyměnit nebo zkrátit o opotřebovaný kousek.

Omezení použití ovíjených spojů

Vadou ovíjených spojů je omezený rozsah použití.

Tuto metodu lze použít pouze pro jednožilové vodiče s průměrem od 0,25 do 1 mm s montážními kolíky. Je také nutné přizpůsobit koncovku ovíječky velikosti kolíku a průměru drátu.

Dále pak nelze spojovat dohromady vodiče s různou konstrukcí. Spoj může pracovat do asi 70oC, při vyšší teplotě dochází k poklesu trvanlivosti kontaktu.


Podívejte se také na:


Shrnutí

S ohledem na nevelký průměr drátu se ovíjené spoje hodí pouze ke spojování obvodů malého výkonu.