Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Kabely pro přenos dat

Kabely pro přenos dat se používají pro stavbu počítačových sítí a přenos signálů pomocí interfejsů, jako jsou např. HDMI nebo USB. Jejich nejdůležitějším druhem jsou počítačové kroucené páry (twisted-pair cable).

Použití počítačových kroucených párů

  • realizace sítí založených na Ethernetu,
  • spojování počítačů,
  • vytváření telekomunikačních spojů,
  • instalace monitoringu s použitím průmyslových kamer.

Konstrukce jednoho krouceného páru

Počítačový kroucený pár se skládá ze čtyř párů vodičů s plným jádrem, umístěných ve společném obalu. Každý pár je podélně zkroucen, aby se omezil vliv elektromagnetického nebo vzájemného rušení, zvaného přeslechy přenosu.

Kroucené páry mohou mít kabely:

  • nestíněné (typ U),
  • stíněné spolu vrstvou fólie (F),
  • stíněné kovovým opletením (S) nebo fólií a opletením (SF)
  • s každým párem stíněným samostatně a navíc společným stíněním celku.

Jiné druhy kabelů pro přenos dat

Do skupiny kabelů pro přenos dat patří také optické kabely a speciální kabely pro realizaci kabelů pro interfejsy USB nebo HDMI. Jejich detailní parametry jsou definovány popisem jednotlivých standardů.

Označování kabelů pro přenos dat

Označování kabelů tohoto typu definuje norma IEC11801:2002. Popis má tvar xx/yyTP, kde: • yy – popisuje jednotlivý pár žil v kabelu, • xx – vztahuje se na celek kabelu. Např. SF/FTP je kroucený pár s každým párem ve fólií a navíc celek ve stínění z fólie a opletení.

Kvalita kabelů pro přenos dat

Kvalitu kabelu popisuje kategorie (třídy) ve shodě s EN 50173: od 1 do 3 a od 5e do 8.2. Čím vyšší je kategorie, tím je větší propustnost, např. kategorie 6 slouží pro realizaci gigabitového Ethernetu. Normalizovány jsou také barvy izolace vodičů tvořící jednotlivé čtyři páry.

Přečtěte si také:


Shrnutí

Kabely pro přenos dat se mohou, v závislosti od provedení, používat vně nebo uvnitř místností. V případě kabelů používaných v rámci budovy můžeme nalézt samonosné kabely pro vzdušné instalace. Existují také verze pro počítačové sítě jiné než ethernetové, které obsahují méně párů (např. jeden) a mnohopárové varianty pro telekomunikace.