Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Pájené spoje

Pájení spojů je jednou z nejpopulárnějších metod spojování kovových součástek, která se provádí pomocí slitiny s nízkou teplotou tavení.

Tento typ spojů se používá pro nepohyblivé prvky, tedy ty, které se nacházejí uvnitř krytu zařízení nebo pro součástky na plošném spoji.

Pájení se používá pro montáž:

  • vodičů ke kontaktům,
  • obrazovek,
  • plechů chladičů,
  • úchytů,
  • jiných velkých mechanických dílů.

Páječka s patřičným výkonem

K provádění pájených spojů je samozřejmě potřebná páječka. V případě drobných elektronických součástek stačí nejmenší páječky s výkonem 10-20 W. Pro práci s konstrukčními součástkami se hodí páječky s topnými tělísky 40-60 W, při pájení největších součástek by měl výkon kolby dosahovat 100 W.

Je-li výkon páječky příliš malý, vznikají tzv. studené spoje, nespojené s podkladem. Děje se tak, poněvadž hrot páječky rychle chladne a roztavený kov není schopen dobře zvlhčit povrch. Takový spoj je citlivý na mechanické namáhání a po nějaké době se přeruší.

Pájené spoje
Obr. 1 Tavidla pro pájení jsou v podobě kapalin, gelů a past, a dokonce aerosolu.

Správná pájka a tavidlo

K pájení je potřebná také pájka a tavidlo. Pro malé součástky má pájecí slitina obvykle podobu drátu o průměru 0,5-1 mm a uprostřed obsahuje tavidlo. Větší součástky se pájejí slitinou v prutech a tyčích a tavidlo se podává zvlášť ponořením nebo nanesením štětečkem.

Pájky mohou být olovnaté (Sn 60% a Pb 40%), s teplotou tavení kolem 200oC, a bezolovnaté, založené na cínu s přídavkem mědi a stříbra – taví se při vyšší teploty kolem 225oC.

Pájené spoje
Obr. 2 Pájený spoj provedený olovnatou slitinou (vlevo) a bezolovnatou slitinou (vpravo). Bezolovnatý spoj je charakteristicky matný.

Olovnaté pájky se lesknou, bezolovnaté můžeme poznat podle matného a drsného povrchu.

Spojování pájením

Při servisních pracích se musí použít pájka shodného typu, jaký byl použit v originále. V sérové výrobě nových zařízení je povinné použití bezolovnatých pájek. V ojedinělých nebo atypických případech lze (ještě) pájet s použitím olova, které při práci s ruční páječkou dává nejlepší spoje.

 


Podívejte se také na:


Shrnutí

Díky pájení lze snadno spojovat libovolné kovové díly z mědi, mosazi nebo bronzu - stačí kalafuna nebo sloučeniny na ní založené, které, což je důležité, není třeba oplachovat. Pájení slitin cínu, hliníku a oceli vyžaduje použití agresivního tavidla v podobě pasty nebo kapaliny, založeného na organických kyselinách. Tavidla se musejí z povrchu spoje odstranit (oplachem), neboť jinak začne spoj korodovat.