Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Přizpůsobení elektrického spoje místu určení

Spoje v elektrických zařízeních mohou být nerozpojitelné nebo rozpojitelné. Ty první se týkají míst, která z principu nikdy nebudou rozpojitelná, jelikož jejich demontáž by byla problematická, časově náročná a mohla by s sebou nést riziko poškození instalace.

Nerozpojitelné spoje vzniknou po spájení součástek navzájem a řidčeji také jako výsledek ohřevu nebo ovíjení.

Na druhé straně rozpojitelné spoje se používají tam, kde může vzniknout potřeba vícenásobné montáže a demontáže při použití stejných prvků. K vytváření rozpojitelných spojů se používají různé druhy konektorů.

Nerozpojitelné spoje

  • K nerozpojitelným spojům se počítají oblíbené krimpované spoje.

Rozsáhle se používají v automobilismu, elektrotechnice, elektronice a mnoha dalších oblastech techniky. Vlastností krimpovaných spojů jsou dobré parametry kontaktu, trvanlivost, odolnost vůči chvění a jednoduchost provedení a ve výsledku také nízká cena.

K tvorbě krimpovaných spojů mohou být využity:

  • piny,
  • fastony,
  • trubičkové koncovky (Obr. 1).

Tyto spoje splňují svou úlohu, pokud je vodič správně nakrimpován, tzn. žíla vodiče i kontaktní prvek jsou čisté, dobře připravené a zalisované pomocí vhodného nářadí.

Příprava zahrnuje odstranění části izolace bez narušení struktury drátů vedoucích proud a také výběr průřezu vodiče a jeho typu dle parametrů pinu nebo fastonu.

Krimpovat nelze vodiče s plným jádrem, ale pouze lanka s mnoha drátky.

Počet drátků, které tvoří takový vodič, má být co největší. Čím je jich více, tím jsou tenčí a tedy elastičtější a lépe se zalisují. Je důležité, že pokud je drátků v lanku hodně (tzv. tenkodrátové lanko), pak případné poškození několika drátků nedegraduje parametry spoje.

Pro práci v obtížných atmosférických podmínkách je vhodné použít lanka s měděnými pocínovanými drátky.

Podívejte se také na: Krimpované spoje

  • Spojování pomocí ohřevu je doménou aplikací velkého výkonu v energetice.

Tato forma spojování prvků systému se také používá při montáži akumulátorů.

  • Ovíjené spoje potkáváme v telekomunikacích a vojenské technice, kde se počítá jednoduchost a odolnost vůči chvění.

Podívejte se také na:

Rozpojitelné spoje

V případě spojů, které mají mít možnost rozpojení, se vychází z konektorů. Kontaktním prvkem může být:

  • šroubová svorka,
  • pár zástrčka a zásuvka, - pružinová svorka.

Šroubová svorka umožňuje připojení drátu nebo lanka. Je jednoduchá a trvanlivá. Setkáváme se s ní nejčastěji v elektrotechnice a aplikacích středního a velkého výkonu.

Mezi zástrčkami a zásuvkami se nachází široká skupina výrobků, které umožňují vytvářet spoje kabel-kabel a kabel-deska prakticky v libovolných konfiguracích.

Pružinová svorka umožňuje vytvořit spojení zasunutím vodiče do otvoru svorky, kde bude mechanicky zajištěn a elektricky propojen. Hodí se pro dráty a lanka s průřezy od asi 0,5 mm2 po 2-4 mm2. Setkáváme se s nimi v elektrotechnice a elektronice. Tyto spoje získávají popularitu, jelikož jsou trvanlivé a rychle se realizují, bez speciálního nářadí.

Podívejte se také na: Rozpojitelné spoje


Shrnutí

Vybíráme-li vodič pro rozpojitelné a nerozpojitelné spoje, bereme v úvahu nejčastěji jeho typ, tedy zda se jedná o drát nebo mnohodrátkové lanko. Řídíme se také jeho efektivním průřezem. Je třeba také pamatovat na kvalitu izolace a tedy věnovat pozornost přípustnému pracovnímu napětí a rozsahu teplot. Jako důležité se může také ukázat to, kolika drátky je lanko tvořeno. Všechny tyto prvky mají totiž vliv na kvalitu spoje.