Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Kabely pro elektrické instalace

Parametry a dokonce barvy izolace vodičů určených pro provádění elektrické instalace jsou definovány v příslušných právních normách. Zde se dozvíte, jak rozlišovat instalační kabely a číst jejich označení. Instalační kabely se používají k provádění napájecích instalací z energetické sítě. Kabely pro montáž uvnitř budov mají měděné žíly, řidčeji hliníkové, s průřezy v rozmezí 0,5-300 mm².

Vyrábějí se na jmenovitá napětí:

 • 300/300 V,
 • 300/500 V,
 • 450/750 V,
 • 600/1000 V.

Konstrukce instalačních vodičů

Instalační kabely mají žíly v podobě drátů nebo lanek. Každá z nich je izolovaná zvlášť a celek je navíc pokryt ochranným povlakem z gumy, vinylu nebo PVC. Instalační kabely určené pro permanentní montáž mají žíly z drátu, ty pro pohyblivé spotřebiče se vyrábějí z mnohodrátového lanka. Instalační kabely mohou být ploché nebo kulaté.

Označení instalačních kabelů

U instalačních kabelů je velká standardizace dostupných provedení, materiálů, označení a dokonce barev izolace.

Jejich označení se skládají z několika písmen a číslic popisujících:

 • určení kabelů a jejich konstrukci,
 • materiál žíly a způsob jejího provedení,
 • materiál izolace a žíly,
 • druh a materiál povlaku.

Číslice určují přípustné napětí a počet a průřez žil.

 • H05V-K znamená:
  H – harmonizovaný typ,
  05 – jmenovité napětí 300/500 V,
  V – materiál vnější izolace: polyvinylchlorid (PVC),
  K – konstrukce žíly: vícedrátková ohebná, pro pevné uložení (tř. 5).

 • FLRY-B znamená:
  FL – vodič nízkého napětí pro použití v automobilech,
  R – s redukovanou tloušťkou izolace,
  Y - z PVC,
  B – s nepravidelně kroucenou žilou.

Můžeme se rovněž setkat se specifickým označením výrobců.

 • YDYp3×1,0 znamená:
  Y – všechny žíly společně ve vnějším obalu z PVC.
  D – každá žíla v podobě drátu,
  Y – každá žíla obalená PVC,
  p3x1,0 – třížilový plochý kabel s průřezem žíly 1 mm²,

Normy definují také barvy izolace jednotlivých žil, např. vodič PE je vždy žluto-zelený a neutrální je modrý.

Význam normalizace instalačních kabelů

Normalizace zajišťuje možnost záměnného použití jiného kabelu, od jiného dodavatele, pokud bude mít shodné označení.

Podrobný a rozsáhlý systém označování vychází z velké různorodosti (několik desítek typů) kabelů pro elektrické instalace existujících na trhu, vyráběných různými firmami.

Přečtěte si také:


Shrnutí

Instalační kabely často instalují a používají osoby, které mají nízké vědomí o ohrožení spojeném s jejich nesprávným použitím. Bezpečnost užívání elektrických instalací a tedy ochranu před zasažením proudem, požárem a dlouhodobou stálost zajišťují rozsáhlé předpisy a normy definující, jaké kabely se kde mohou použít.