Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Spoje vzniklé ohřevem

Spoje vzniklé ohřevem
Obr. 1 Příklad bodovaného spoje v akupacku, kde byl kontaktní plíšek přibodován k pouzdru akumulátoru ve čtyřech bodech.

Bodové spoje se provádějí mechanickým stlačením dvou kovových dílů a následně krátkodobým ohřevem místa stisku tak, aby se kov v tomto místě roztavil a natrvalo svařil spojované díly v celek.

Funkce bodové svářečky

Abychom mohli provádět bodové sváry, musíme mít bodovou svářečku, tedy zařízení, které dodává potřebnou energii a zajišťuje mechanický přítlak.

Funkce bodové svářečky spočívá v tom, že umožní průchod velkého proudu a nízkého napětí díly tak, aby se zahřály v malém bodě, kov se roztavil a svařil.

 

Přítlak se realizuje pomocí měděných elektrod zakončené hrotem, které tvoří také napájecí elektrody.

Spoje vzniklé ohřevem
Obr. 2 Čelisti bodovačky a mezi nimi spojované komponenty (vodič s fastonem).

Charakteristika bodových svárů

Předností bodového sváření jsou nízké náklady této metody. Umožňují totiž spojovat bez použití tavidla kovy, které se obtížně pájení, např. hliník. Spoj bodovým svárem je trvanlivý a odolný vůči mechanickému namáhání. Sváření trvá velmi krátce a kovy se spojují bodově.

Metodu lze použít pro spojování prvků, které nelze ohřívat ani na krátkou dobu, jako např. :

  • baterie a akumulátory - vývody se k nim připevňují pouze tímto způsobem.
  • prvky velkého výkonu, které se silně zahřívají, jako vývody topných tělísek, neboli odporový drát s měděnými kontakty – pájka by se v takovém případě vysokou teplotou roztavila.
  • malé kontaktní plíšky (jako je uzemňovací svorka) k velkému kovovému krytu. Nahřátí a pokrytí pájkou takového spoje páječkou (ani velkého výkonu), bývá nemožné.

Spoje vzniklé ohřevem
Obr. 3 Hotový spoj kabelové koncovky s vodičem provedený bodováním.


Podívejte se také na:


Shrnutí

Pro realizaci bodových svárů se používají odporové, kondenzátorové nebo ultrazvukové svářečky, které se liší metodou ohřevu kovu v místě spoje. Vadou této metody je nutnost mít takové zařízení, které je nezřídka velké, těžké a nákladné, zvláště mají-li se spojovat díly větších rozměrů.