Przewody wstążkowe i ich zastosowanie

Jedno i wielokolorowe przewody wstążkowe znajdują zastosowanie m.in. w połączeniach stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych czy elektronicznych układach sterowania maszyn.

Przewody telefoniczne w praktyce

Przewody te wykorzystuje się nie tylko w telekomunikacji, ale również do standardowych połączeń telefonicznych wykorzystujących najbardziej typowe ilości żył.

Przewody do instalacji elektrycznych

Przewody instalacyjne używane są do wykonywania instalacji zasilających z sieci energetycznej. Kable do montażu wewnątrz budynków mają żyły miedziane, rzadziej aluminiowe, o przekrojach w zakresie 0,5-300 mm².

Produkowane są na napięcia znamionowe:

 • 300/300V,
 • 300/500V,
 • 450/750V,
 • 600/1000V.

Budowa przewodów instalacyjnych

Przewody instalacyjne zawierają żyły, mające postać drutów lub linek. Każda z nich jest osobno izolowana, a całość pokryta dodatkowo powłoką ochronną z gumy, winylu lub PCV. Przewody instalacyjne przeznaczone do montażu na stałe mają żyły z drutu, z kolei do odbiorników ruchomych produkowane są z wielodrutowej linki. Przewody instalacyjne mogą być płaskie lub okrągłe.

Oznaczenia kabli instalacyjnych

W przewodach instalacyjnych występuje duża standaryzacja dostępnych wykonań, materiałów, oznaczeń, a nawet kolorów izolacji.

Ich symbole składają się z kilku liter i cyfr opisujących:

 • przeznaczenie przewodów i ich budowę,
 • materiał żyły i sposób jej wykonania,
 • materiał izolacji i żyły,
 • rodzaj i materiał powłoki.

Cyfry określają dopuszczalne napięcie oraz liczbę i przekroje żył.

 • H05V-K oznacza:
  H – typ zharmonizowany,
  05 – napięcie znamionowe 300/500 V,
  V – materiał izolacji zewnętrznej: polichlorek winylu (PVC),
  K – budowa żyły: wielodrutowa giętka, do układania na stałe (kl.5).

 • FLRY-B oznacza:
  FL - przewód samochodowy niskiego napięcia,
  R - o zredukowanej grubości izolacji,
  Y - z polwinitu,
  B - z żyłą skręcaną nieregularnie.

Spotyka się również specyficzne oznaczenia producentów.

 • YDYp3×1,0 oznacza:
  Y - wszystkie żyły razem w zewnętrznej powłoce PVC.
  D - każda żyła w postaci drutu,
  Y - każda żyła w powłoce PCV,
  p3x1,0 - przewód płaski trójżyłowy o przekroju żyły 1 mm²,

Normy definiują także kolory izolacji poszczególnych żył, np. przewód PE jest zawsze żółtozielony, a neutralny jest niebieski.

Znaczenie normalizacji kabli instalacyjnych

Normalizacja zapewnia możliwość zamiennego użycia innego przewodu, od innego dostawcy, o ile będzie miał takie same oznaczenia.

Szczegółowy i rozbudowany system oznaczeń wynika z dużej różnorodności (kilkadziesiąt typów) przewodów do instalacji elektrycznych funkcjonujących na rynku, wytwarzanych przez różne firmy.


Przeczytaj też:


Podsumowanie

Przewody instalacyjne są często instalowane i używane przez osoby o niskiej świadomości zagrożeń związanych z ich nieprawidłowym zastosowaniem. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych, a więc ochronę przed porażeniem i zapaleniem oraz długoterminową trwałość zapewniają rozbudowane przepisy i normy definiujące, jakie przewody gdzie można użyć.