Przewody wstążkowe i ich zastosowanie

Jedno i wielokolorowe przewody wstążkowe znajdują zastosowanie m.in. w połączeniach stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych czy elektronicznych układach sterowania maszyn.

Przewody telefoniczne w praktyce

Przewody te wykorzystuje się nie tylko w telekomunikacji, ale również do standardowych połączeń telefonicznych wykorzystujących najbardziej typowe ilości żył.

Połączenia rozłączne

Połączenie rozłączne
fot. 1. W złączu z zaciskiem sprężynowym montaż przewodu polega na jego wsunięciu w gniazdo. Demontaż następuje poprzez naciśnięcie przycisku, który zwalania docisk sprężyny.

Podstawą połączenia rozłącznego jest złącze, które zapewnia dobry kontakt elektryczny oraz możliwość wygodnego i wielokrotnego łączenia. W przypadku złączy wielostykowych, istotna jest także jakość izolacji pomiędzy poszczególnymi kontaktami.

Połączenia rozłączne stosuje się np.:

 • do podłączania zasilania,
 • do sygnałów wejściowych,
 • przy łączeniu modułów i bloków funkcjonalnych instalacji elektrycznych,
 • do celów serwisowych.

Typy połączeń rozłącznych

Złącza służą do wykonywania połączeń typu kabel-kabel lub kabel-płytka.

 • Wersje do łączenia kabli mają różne kształty (prostokątny, okrągły) i składają się z dwóch części funkcjonalnych – wtyku i gniazda, które razem tworzą parę połączeniową.
 • Z kolei złącza kabel-płytka to elementy przeznaczone do podłączania sygnałów i zasilania do podzespołów na płytce drukowanej. Dostępne są jako komponenty jednoczęściowe lub jako para wtyk-gniazdo.

terminal block
fot. 2. Jednoczęściowe złącza kabel-płytka z zaciskiem śrubowym określa się często terminem „terminal block”.

Mocowanie przewodu

Złącza różnią się też zastosowanym systemem mocowania przewodu, który może mieć postać:

 • pinów do zaciskania,
 • zacisków śrubowych,
 • zacisków sprężynowych.

Złącza przeznaczone do montażu na płytce drukowanej są montowane (lutowane) w procesie montażu powierzchniowego (SMT) lub przewlekanego (THT).

Rodzaje stosowanych styków

Wykorzystywany rodzaj styków determinuje właściwości połączeń i określa ich obszar aplikacyjny:

 • wersje śrubowe stosowane są najczęściej w elektrotechnice i energoelektronice - do podłączania zasilania;
 • złącza z zaciskiem sprężynowym to domena osprzętu elektrycznego i po części także aplikacji przemysłowych;
 • złącza z pinami, do których kabel mocowany jest przez zaciskanie, spotyka się zwykle w elektronice, motoryzacji, automatyce i przemyśle.

terminal block
fot. 3. Przykład złącza z zaciskiem śrubowym, stosowanym w elektrotechnice.

Dostępne są także wersje wyspecjalizowane, jak np. audio, zasilające, wysokiej częstotliwości.


Sprawdź też:


Podsumowanie

Szacuje się, że na rynku funkcjonuje znacznie ponad 1000 typów różnych złączy. Z jednej strony pozwala to w każdej sytuacji dobrać pasujący element, a z drugiej strony wymaga sporej wiedzy i orientacji w ofertach producentów.