Przewody wstążkowe i ich zastosowanie

Jedno i wielokolorowe przewody wstążkowe znajdują zastosowanie m.in. w połączeniach stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych czy elektronicznych układach sterowania maszyn.

Przewody telefoniczne w praktyce

Przewody te wykorzystuje się nie tylko w telekomunikacji, ale również do standardowych połączeń telefonicznych wykorzystujących najbardziej typowe ilości żył.

Przegląd rodzajów kabli

Wybór przewodów jest tak szeroki jak liczba ich zastosowań i nic dziwnego, bo są one podstawowym elementem wszystkich aplikacji wykorzystujących energię elektryczną.

Produkcja przewodów jest stosunkowo prosta, jednak brakuje jednolitego, ogólnoświatowego standardu ich oznaczeń. Powoduje to duże problemy z doborem właściwego kabla i utrudnia proces naprawy, gdy zniszczony przewód trzeba wymienić na nowy, o dokładnie takich samych parametrach.

Przewody do instalacji elektrycznych

Przewody do instalacji elektrycznych, doprowadzające napięcie sieci energetycznej do odbiorników są bardzo istotne z uwagi na bezpieczeństwo oraz minimalizację zagrożenia pożarowego. Dlatego też jest to grupa najbardziej wystardaryzowana, a ich parametry, takie jak jakość izolacji, przekrój żyły, materiały, a nawet kolory są znormalizowane.

Przewody teleinformatyczne

W ramach przewodów teleinformatycznych znaleźć można:

Parametry przewodów teleinformatycznych (nazywane też kategoriami) opisane są w normach dla poszczególnych standardów komunikacji.

Przewody przemysłowe

Do grupy przewodów przemysłowych należą:

 • kable sygnałowe,
 • kable sterownicze,
 • kable sygnalizacyjne.

Przewody przemysłowe służą do:

 • łączenia elementów instalacji w automatyce przemysłowej*,
 • podłączania czujników do sterowników,
 • podłączania silników i napędów.

Poza kablami instalacyjnymi, w tej grupie należy uwzględnić liczne rodzaje przewodów o unikalnych właściwościach, np.:

 • giętkie i spiralne kable do transporterów, odbiorników ruchomych i suwnic
 • oraz przewody o wzmocnionej konstrukcji mechanicznej odporne na rozciąganie lub deptanie.

Kable audio

Grupa kabli audio obejmuje:

 • ekranowane przewody mikrofonowe,
 • kable instrumentalne i głośnikowe,
 • przewody niskoszumowe wykonywane z wysokogatunkowej miedzi beztlenowej do urządzeń audiofilskich.

Przeczytaj też: Kable i przewody do urządzeń audio

Kable wysokiej częstotliwości

Ważną i bardzo liczną grupę stanowią też kable wysokiej częstotliwości, a więc przewody koncentryczne (współosiowe) o stałej impedancji falowej (50, 75 Ω). Dostępne są w dwóch głównych kategoriach, jako grube kable niskostratne oraz cienkie kable elastyczne do krótkich połączeń.

Wśród kabli wysokiej częstotliwości wiele to przewody specjalistyczne:

 • kable wysokonapięciowe (kilkukrotnie izolowane),
 • przewody spawalnicze i rozruchowe, o dużych przekrojach i odporności na ciepło,
 • przewody iskrobezpieczne (z ATEX-em),
 • przewody do instalacji fotowoltaicznych (o dużych przekrojach, podwójnie izolowane i odporne na wpływ środowiska),
 • przewody zdolne do pracy pod wodą,
 • kable wstążkowe (taśmowe) do magistral danych,
 • przewody stosowane w medycynie i przemyśle spożywczym, przebadane pod kątem substancji szkodliwych i pozwalające na mycie gorącą wodą,
 • przewody hybrydowe, zawierające w osłonie kable różnych typów i przeznaczenia, np. miedziane, optyczne, koncentryczne i sygnałowe.

Przewody motoryzacyjne

Osobną kategorię stanowią przewody motoryzacyjne, o dużej elastyczności i niepalnej izolacji odpornej na pracę w szerokim zakresie temperatur.

Sprawdź też:


Podsumowanie

Duża liczba typów i kategorii przewodów, jakie są dostępne na rynku, powinna być sygnałem dla kupujących, że wybór konkretnego produktu wymaga sprecyzowania swoich wymagań od strony elektrycznej, środowiskowej oraz aplikacyjnej. Dokładne określenie potrzeb tworzy bazę do dalszych poszukiwań i pozwala ocenić, czy dany przewód będzie odpowiedni.