Przewody wstążkowe i ich zastosowanie

Jedno i wielokolorowe przewody wstążkowe znajdują zastosowanie m.in. w połączeniach stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych czy elektronicznych układach sterowania maszyn.

Przewody telefoniczne w praktyce

Przewody te wykorzystuje się nie tylko w telekomunikacji, ale również do standardowych połączeń telefonicznych wykorzystujących najbardziej typowe ilości żył.

Przewody teleinformatyczne

Przewody teleinformatyczne wykorzystywane są do budowy sieci komputerowych oraz transmisji sygnałów za pomocą interfejsów, takich jak m.in. HDMI lub USB. Najważniejszym ich rodzajem są skrętki komputerowe (twisted-pair cable).

Zastosowanie skrętki komputerowej

  • wykonywanie sieci bazujących na Ethernecie,
  • łączenie komputerów,
  • tworzenie łączy telekomunikacyjnych,
  • instalowanie monitoringu z użyciem kamer przemysłowych.

Budowa pojedynczej skrętki

Skrętka komputerowa składa się z czterech par przewodów drutowych, umieszczonych we wspólnej osłonie. Każda para jest skręcona wzdłużnie, aby ograniczyć wpływ zakłóceń elektromagnetycznych oraz wzajemnych zakłóceń, zwanych przesłuchami na transmisję.

Skrętka może mieć kable:

  • nieekranowane (typ U),
  • ekranowane razem warstwą folii (F),
  • ekranowane siatką metalową (S) lub folią i siatką (SF)
  • z każdą parą ekranowaną osobno i dodatkowo wspólnym ekranem dla całości.

Inne rodzaje przewodów teleinformatycznych

W grupie teleinformatycznej mieszczą się też kable światłowodowe oraz specjalistyczne przewody do wykonywania kabli dla interfejsów USB lub HDMI. Ich szczegółowe parametry są zdefiniowane przez opisy poszczególnych standardów.

Oznaczenie przewodów teleinformatycznych

Oznaczenia przewodów tego typu definiuje norma IEC11801:2002. Opis ma składnię xx/yyTP, gdzie: • yy - opisuje pojedynczą parę żył w kablu, • xx - odnosi się do całości kabla. Np. SF/FTP to skrętka z każdą parą foliowaną i dodatkowo całością w ekranie z folii i siatki.

Jakość przewodów teleinformatycznych

Jakość przewodu opisują kategorie (klasy) zgodnie z EN 50173: od 1 do 3 i od 5e do 8.2. Im wyższa kategoria, tym przepustowość większa, np. kategoria 6 służy do realizacji gigabitowego Ethernetu. Znormalizowane są także kolory izolacji przewodów tworzących poszczególne cztery pary.

Przeczytaj też:


Podsumowanie

Przewody teleinformatyczne, w zależności od wersji, mogą być użytkowane na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń. W przypadku kabli używanych w obrębie budynku można znaleźć przewody samonośne do instalacji napowietrznych. Istnieją także wersje do sieci komputerowych innych niż ethernetowe, zawierające mniej par (np. jedną) oraz opcje wieloparowe dla telekomunikacji.