Lintkabels en hun toepassing

Een- en meerkleurige lintkabels worden o.a. toegepast in vaste verbindingen in telecommunicatieapparaten of elektronische besturingssystemen van machines.

Telefoonkabels in de praktijk

Deze kabels worden niet alleen toegepast in de telecommunicatie, maar ook voor standaard telefoonverbindingen die de gewone hoeveelheid aders gebruiken.

Contact

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLEN

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,
Regionale Rechtbank van Łódź- Śródmieście
KRS-nr.: 0000165815
Maatschappelijk kapitaal: PLN 3.300.000,-

info@bqcable.com

  1. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. met zetel te Łódź, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, informeert u dat hij een verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zal zijn.
  2. Bij de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u contact kunt opnemen via e-mail dpo@tme.
  3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt krachtens art. 6 lid 1 punt a van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (verder: AVG) om eventuele contact te nemen en door middel van een formulier ingediende probleem/vraag te beantwoorden.
  4. De verstrekking van persoonsgegevens is vrijwillig, hoewel noodzakelijk om een antwoord te krijgen.
  5. Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u antwoord heeft gekregen op uw vraag/probleem dat is gemeld met behulp van een formulier, of totdat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekt.
  6. U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking ervan.
  7. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht van intrekking van de toestemming. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
  8. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.