Lintkabels en hun toepassing

Een- en meerkleurige lintkabels worden o.a. toegepast in vaste verbindingen in telecommunicatieapparaten of elektronische besturingssystemen van machines.

Telefoonkabels in de praktijk

Deze kabels worden niet alleen toegepast in de telecommunicatie, maar ook voor standaard telefoonverbindingen die de gewone hoeveelheid aders gebruiken.

Teleinformaticakabels

Teleinformaticakabels worden gebruikt voor de bouw van computernetwerken en signaaltransmissie met behulp van interfaces als o.a. HDMI of USB. Het belangrijkste type is de TP-kabel (getwist paar).

Toepassing TP-kabel

  • het uitvoeren van netwerken die gebaseerd zijn op ethernet;
  • het verbinden van computers;
  • het maken van telecommunicatieverbindingen;
  • het installeren van monitoring met behulp van bewakingscamera's.

Bouw van een enkel getwist paar

Een TP-kabel bestaat uit vier paar draadkabels, geplaatst in een gezamenlijke omhulling. Elke paar is in de lengte om elkaar gedraaid om de invloed van elektromagnetische storingen en onderlinge storingen, ook wel overspraak genoemd, te beperken.

Getwiste paren kunnen de volgende kabels bevatten:

  • onafgeschermd (type U),
  • afgeschermd met een folielaag (F),
  • afgeschermd met metaalgaas (S) of folie en gaas (SF),
  • elk paar apart afgeschermd en bovendien met een gezamenlijke afscherming voor het geheel.

Andere typen teleinformaticakabels

In de teleinformaticagroep bevinden zich ook glasvezelkabels en specialistische kabels voor de uitvoering van kabels voor USB- of HDMI-interfaces. Hun specifieke parameters zijn gedefinieerd door de omschrijving van de verschillende standaarden.

Aanduiding van teleinformaticakabels

De aanduiding van kabels van dit type wordt gedefinieerd door de norm IEC11801:2002. De beschrijving heeft de vorm xx/yyTP, waarbij: •yy - een enkel paar aders in de kabel beschrijft; •xx - verwijst naar het geheel van de kabel. Bv. SF/FTP is een getwiste draad waarvan elk paar is voorzien van folie en het geheel bovendien is afgeschermd met folie en gaas.

Kwaliteit van teleinformaticakabels

De kwaliteit van de kabel wordt weergegeven door categorieën (klassen) in overeenstemming met EN 50173: van 1 tot 3 en van 5e tot 8.2. Hoe hoger de categorie, hoe beter de doorvoercapaciteit, bv. categorie 6 dient voor de uitvoering van gigabit-ethernet. Ook de kleuren van de isolatie van de kabels die het geheel van de vier paren vormt is genormaliseerd.

Lees ook:


Samenvatting

Teleinformaticakabels kunnen afhankelijk van hun versie buiten of binnen ruimten worden gebruikt. Kabels die worden gebruikt in de buurt van gebouwen zijn beschikbaar als zelfdragende kabels voor bovengrondse installaties. Er bestaan ook versies voor computernetwerken, andere dan ethernetnetwerken, die minder paren bevatten (bv. één) en opties met meer paren voor telecommunicatie.