Lintkabels en hun toepassing

Een- en meerkleurige lintkabels worden o.a. toegepast in vaste verbindingen in telecommunicatieapparaten of elektronische besturingssystemen van machines.

Telefoonkabels in de praktijk

Deze kabels worden niet alleen toegepast in de telecommunicatie, maar ook voor standaard telefoonverbindingen die de gewone hoeveelheid aders gebruiken.

Aanpassing elektrische aansluiting aan de plaats van bestemming

Verbindingen in elektrische apparaten kunnen onverbreekbaar en verbreekbaar zijn. De eersten betreffen plaatsen waar ze in principe nooit worden verbroken, omdat demontage moeilijk en tijdrovend is en risico op beschadiging van de installatie met zich meebrengt.

Onverbreekbare verbindingen ontstaan na het aan elkaar solderen van elementen, en soms door versmelting of omwikkeling.

Op hun beurt worden verbreekbare verbindingen toegepast op plekken waar regelmatige montage en demontage nodig is met gebruikmaking van dezelfde elementen. Voor het maken van verbreekbare verbindingen worden verschillende soorten connectors gebruikt.

Onverbreekbare verbindingen

  • Tot de onverbreekbare verbindingen worden de populaire klemverbindingen gerekend.

Ze worden ruim toegepast in de auto-industrie, elektrotechniek, elektronica en vele andere takken van techniek. Het voordeel van klemverbindingen zijn de goede contactparameters, duurzaamheid, trilbestendigheid en eenvoudige uitvoering, met in het verlengde daarvan ook een lage prijs.

Voor het maken van klemverbindingen kunnen de volgende elementen worden gebruikt:

  • pinnen;
  • connectors;
  • hulsvormige kabeluiteinden (fot. 1).

Deze verbindingen zijn functioneel als de kabel op de juiste manier is vastgeklemd, nl. wanneer de ader van de kabel en het contactelement schoon zijn, goed voorbereid en geklemd met behulp van geschikt gereedschap.

De voorbereiding omvat het verwijderen van een fragment van de isolatie zonder de structuur van de stroomgeleidende draden aan te tasten, en tevens de juiste keuze van de kabeldoorsnede en het kabeltype voor de pin of connector.

Draadkabels kunnen niet worden geklemd, alleen meeraderige kabels.

Het aantal draadjes in een dergelijke kabel moet zo hoog mogelijk zijn. Hoe meer draadjes, hoe dunner, waardoor ze elastischer zijn en makkelijker te klemmen. Belangrijk is dat bij een hoog aantal draadjes in een kabel (een zgn. dundradige kabel) een eventuele beschadiging van een aantal aders de parameters van de verbinding niet verslechtert.

Voor werking onder moeilijke omstandigheden is het de moeite waard om kabels met verzinkte koperdraden te gebruiken.

Bekijk ook: Klemverbindingen

  • Verbinding door samensmelting is het domein van toepassingen met een hoog vermogen in het energiewezen.

Deze manier om elementen van een systeem te verbinden wordt ook gebruikt bij de montage van accu's.

  • Wikkelverbindingen komt u vooral tegen in de telecommunicatie en in legerapparatuur, waar eenvoud en weerstand tegen trillingen belangrijk zijn.

Bekijk ook:

Verbreekbare verbindingen

Verbindingen die verbroken moeten kunnen worden, zijn gebaseerd op connectors. Contactelementen:

  • schroefklem;
  • paar stekker en contact;
  • connector met veerklem.

Een schroefklem maakt aansluiting van een draad of kabel mogelijk. Hij is eenvoudig en duurzaam. U komt deze het meest tegen in de elektrotechniek en toepassingen van gemiddeld en hoog vermogen.

Onder stekkers en contacten bevindt zich een brede productgroep waarmee kabel-kabelverbindingen en kabel-plaatjeverbindingen kunnen worden gemaakt in vrijwel onbeperkte configuraties.

Connectors met veerklem maken daarentegen verbindingen mogelijk door de kabel in de opening van de connector te steken, waar hij mechanisch wordt genesteld en elektrisch verbonden. Ze zijn geschikt voor draden en kabels met doorsnede van ca. 0,5 mm2 tot 2-4 mm2. U komt ze tegen in de elektrotechniek en elektronica. Deze verbindingen worden steeds populairder omdat ze duurzaam en snel uit te voeren zijn, zonder dat hiervoor speciale gereedschappen nodig zijn.

Bekijk ook: Verbreekbare verbindingen


Samenvatting

Als u moet kiezen voor een kabel voor verbreekbare en onverbreekbare verbindingen, moet u meestal rekening houden met het type, ofwel is het een draad of een meeraderige kabel. U moet zich hierbij laten leiden door de effectieve doorsnede. Verder moet u ook letten op de kwaliteit van de isolatie, de toegelaten bedrijfsspanning en het temperatuurbereik. Ook het aantal draden in de kabel kan belangrijk zijn. Al deze elementen hebben namelijk invloed op de kwaliteit van de verbinding.