Země: Spojené království Velké Británie a Sever.Irska

Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Hybridní kabely

Hybridní kabely umožňují přenos různých typů signálů pomocí jednoho kabelu. Obsahují totiž několik žil s různými funkcemi.

Příklady využití hybridních kabelů

 • kabel pro pohon motoru obsahující tři silné vodiče napájející jeho vinutí a několik signálových vodičů spojujících čidla magnetického poje ve vinutí s kontrolérem;
 • zapojení průmyslové televize, ve kterém se pomocí jednoho kabelu posílají jak signály video, napájení, tak i signály pro ovládání pohybu kamery;
 • populární řešení v průmyslu, kde je kabel prvkem sítě a dodavatelem napájení;
 • řešení ozvučení estrád, u kterých umožňují hybridní kabely omezit počet kabelů na jevišti.

  Konstrukce hybridních kabelů

Neexistují žádné standardy a pravidla říkající, z jakých vodičů mají sestávat kabely tohoto typu.

V rámci hybridního kabelu se spojují:

 • napájecí žíly,
 • optické vodiče (světlovody),
 • signálové vodiče,
 • koaxiální vodiče,
 • počítačové kroucené páry. Každý výrobce dodává vlastní řešení a konstrukce kabelu se přizpůsobuje aplikaci, např. průmyslových pohonů, scénických systémů atd.

Použití hybridních kabelů

Hybridní kabely se obvykle používají v profesionálních systémech:

 • lékařských,
 • vojenských,
 • průmyslových,

kde je vyžadováno atestované spojení a vyhovující normám.

Použití hybridního kabelu, který má příslušné schvalovací značky, je často nejjednodušším a nejlevnějším způsobem, jak splnit takové požadavky.

Přečtěte si také:


Shrnutí

Hybridní kabely jsou pohodlným řešením propojení, zajišťujícím úsporu místa a omezení kabeláže v průmyslu, lékařské technice, telekomunikacích a systémech automatizace budov. Zjednodušuje montáž a servis a zároveň zvyšuje kvalitu a jistotu fungování instalace. Kromě toho mají opakovatelné parametry spojení, což je důležité v situaci, kdy je spojení vystaveno rušení.