Země: Spojené království Velké Británie a Sever.Irska

Ploché kabely a jejich použití

Jedno- a vícebarevné ploché kabely nacházejí uplatnění mj. ve stálých propojeních v telekomunikačních zařízeních či elektronických obvodech řízení strojů.

Telefonní kabely v praxi

Tyto kabely se používají nejen v telekomunikacích, ale rovněž pro standardní telefonní propojení využívající nejběžnější počty žil.

Vodiče pro autoinstalace FLRY

Vodiče pro autoinstalace FLRY

Vodiče FLRY jsou oblíbené nízkonapěťové vodiče často používané v autech.

Vodiče se vyrábějí se ztenčenou izolací z PVC. V důsledku tenčí izolace je jmenovité napětí vodičů 60 V (v případě jiných oblíbených vodičů pro automobily LgYs je to 220 V) a proudová zatížitelnost závisí na průřezu vodiče.

Další vlastností, která je odlišuje od oblíbených autovodičů LgYS, je rozsah pracovních teplot, který je:

  • u vysokonapěťových LgYS od -40 do 90 °C
  • u nízkonapěťových FLRY od -40 do 105 °C.

Tento nevelký rozdíl způsobuje, že vodiče FLRY mohou být používány také v motorovém prostoru pro kabeláž agregátů, které se nacházejí trochu dále od bloku motoru a poblíž spodku bloku motoru. S ohledem na tyto speciální parametry jsou tyto vodiče často voleny pro nízkonapěťovou část instalace již ve fázi konstrukce vozidla, kdy tvoří základní druh používaného vodiče.

Vodiče pro autoinstalace FLRY

Vodiče FLRY se vyrábějí ve dvou provedeních, v závislosti na konstrukci žíly:

  • s pravidelně kroucenými žilami – FLRY-A. V důsledku konstrukce žíly FLRY-A je vodič tužší.
  • s nepravidelně kroucenými žilami – FLRY-B - z většího počtu tenkých drátů, což se projeví menším minimálním poloměrem ohybu a větší ohebností vodiče.

Všechny vodiče FLRY od BQ CABLE splňují Direktivu RoHS.