Cablurile panglică şi utilizarea acestora

Cablurile panglică mono şi multicolore sunt utilizate, printre altele, în conexiunile fixe din echipamentele de telecomunicaţii sau circuitele electronice de control al maşinilor.

Cablurile telefonice în practică

Aceste cabluri sunt utilizate nu doar în telecomunicaţii, dar şi pentru conexiunile telefonice standard, care folosesc un număr obişnuit de fire.

Conductoare pentru informatică şi telecomunicaţii

Conductoarele pentru informatică şi telecomunicaţii sunt utilizate pentru realizarea de reţele informatice şi transmisia de semnale cu ajutorul unor interfeţe ca HDMI sau USB. Cea mai importantă categorie a acestora o constituie cablurile torsadate (twisted-pair cable).

Utilizarea cablurilor torsadate

  • realizarea reţelelor bazate pe Ethernet,
  • conectarea calculatoarelor,
  • crearea de linii de telecomunicaţii,
  • instalarea de sisteme de monitorizare cu camere industriale.

Structura unui cablu torsadat

Un cablu torsadat este alcătuit din patru perechi de conductoare de sârmă, reunite într-un înveliş comun. Fiecare pereche este torsadată longitudinal, pentru a limita efectul interferenţelor electromagnetice şi a celor reciproce, denumite diafonii, asupra transmisiei.

Cablul torsadat poate include conductoare:

  • neecranate (tip U),
  • ecranate împreună cu un strat de folie (F),
  • ecranate cu plasă metalică (S) sau folie şi plasă (SF)
  • cu fiecare pereche ecranată separat şi, în plus, cu un ecran comun pentru întregul cablu.

Alte tipuri de conductoare pentru informatică şi telecomunicaţii

Din grupa de informatică şi telecomunicaţii fac parte şi cablurile cu fibră optică şi conductoarele specializate pentru realizarea cablurilor destinate interfeţelor USB sau HDMI. Parametrii detaliaţi ai acestora sunt definiţi de diferite standarde.

Marcarea conductoarelor pentru informatică şi telecomunicaţii

Marcarea conductoarelor de acest tip este definită de standardul IEC11801:2002. Cablul este descris prin sintaxa xx/yyTP, unde: • yy - se referă la o pereche de fire din cablu, • xx – se referă la întregul cablu. De exemplu, SF/FTP este un cablu torsadat cu fiecare pereche ecranată cu folie, iar întregul este ecranat cu folie şi plasă.

Calitatea conductoarelor pentru informatică şi telecomunicaţii

Calitatea conductoarelor este descrisă de categorii (clase) conform EN 50173: de la 1 la 3 şi de la 5e la 8.2. Cu cât este mai mare categoria, cu atât este mai mare viteza, de exemplu categoria 6 este destinată realizării reţelelor Ethernet Gigabit. Sunt standardizate şi culorile izolaţiilor conductoarelor care alcătuiesc fiecare dintre cele patru perechi.

Citiţi şi:


Rezumat

Conductoarele pentru informatică şi telecomunicaţii, în funcţie de versiune, pot fi utilizate în exteriorul sau în interiorul încăperilor. În cazul cablurilor folosite în zona clădirilor, se pot găsi conductoare autoportante pentru linii aeriene. Există şi versiuni pentru reţele informatice altele decât ethernet, care conţin mai puţine perechi (de exemplu una singură), precum şi opţiuni cu mai multe perechi pentru telecomunicaţii.