Ország: Lengyelország

Szalagkábelek és alkalmazási területeik

Az egyszínű és sokszínű szalagkábeleket számos helyen alkalmazzák, pl. telekommunikációs berendezések fix csatlakozásainál vagy gépvezérlő áramkörök elektronikus rendszereiben.

Telefonkábelek a gyakorlatban

Ezeket a vezetékeket nem csak a telekommunikációban alkalmazzák, hanem a legtipikusabb érszámú kábeleket igénylő, standard telefonkapcsolatokhoz is.

Kapcsolat

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLAND

Adószám NIP: 729-010-89-84
Statisztikaiszám REGON: 473171710
Lodzi Belvárosi Kerületi Bíróság
Országos Bírósági Jegyzékszám KRS: 0000165815
Alapító tőke nagysága: 3 300 000 PLN

info@bqcable.com

  1. A Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. - melynek székhelye: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź - tájékoztatja Önt arról, hogy az Ön személyi adatainak kezelőjévé válik.
  2. A személyi adat kezelőjénél adatvédelmi biztos kerül kijelölésre, akivel kapcsolatba lehet lépni a dpo@tme.eu e-mail cím használatával.
  3. Az Ön személyes adatainak kezelésére - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletének 6. 1. a) pontja valamint a Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelvének hatályon kívül helyezése alapján – esetleges kapcsolatfelvétel. és az űrlap segítségével bejelentett problémákra/ajánlatérésekre történő válaszadás biztosításának céljából kerül sor.
  4. A személyes adatok megadása önkéntes, de a válaszadáshoz szükséges.
  5. Az Ön személyi adatainak tárolása az űrlap segítségével benyújtott ajánlatkérésre/problémára történő válaszadás időpontjáig vagy a személyi adatainak kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart.
  6. Önt megilleti az adataihoz való hozzáférés joga, azok helyesbítésére, törlésére, vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó követelések érvényesítésének joga.
  7. Abban az esetben, amikor az Ön adatai kezelésének alapját az Ön hozzájárulás képezi, megilleti Önt a hozzájárulás visszavonásának joga. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja annak az adatkezelési jogszabálynak való megfelelést, mely megfelelés a hozzájárulás visszavonása előtt realizálódott.
  8. Megilleti Önt a személyi adatokkal foglalkozó felügyeleti szervhez történő panaszbenyújtás joga is.