Przewody wstążkowe i ich zastosowanie

Jedno i wielokolorowe przewody wstążkowe znajdują zastosowanie m.in. w połączeniach stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych czy elektronicznych układach sterowania maszyn.

Przewody telefoniczne w praktyce

Przewody te wykorzystuje się nie tylko w telekomunikacji, ale również do standardowych połączeń telefonicznych wykorzystujących najbardziej typowe ilości żył.

Baza wiedzy

 • Kable i przewody do urządzeń audio

  Sygnały audio są bardzo wrażliwe na zakłócenia, dlatego wymagają użycia kabli zapewniających wysoki stopień ochrony mechanicznej i przeciwzakłóceniowej.

 • Połączenia rozłączne

  Połączenia rozłączne stosuje się w przypadkach, gdy kluczowe jest zapewnienie prostego montażu oraz demontażu, a więc m.in. do podłączania zasilania, sygnałów wejściowych, przy łączeniu modułów i bloków funkcjonalnych instalacji elektrycznych, a także do celów serwisowych.

 • Połączenia owijane

  Połączenia owijane mają dużą odporność mechaniczną i trwałość elektryczną. Stosuje się je w urządzeniach przemysłowych, wojskowych i w telekomunikacji. Owijanie uważane jest za pewniejsze od lutowania, ponieważ nie wiąże się z zagrożeniem powstania zimnych lutów czy przegrzaniem elementów składowych urządzenia i styku podczas łączenia.

 • Połączenia zaciskane

  Połączenia zaciskane przeznaczone są do łączenia przewodów wielodrutowych z oczkami, konektorami, pinami złączy i końcówkami tulejkowymi. Prawidłowo wykonane gwarantują trwałe, stabilne połączenia i są odporne na wpływ środowiska, narażenia mechaniczne i podwyższoną temperaturę.

 • Połączenia lutowane

  Połączenia lutowane to jedna z najpopularniejszych technik łączenia elementów przewodzących prąd. Ten rodzaj połączeń stosuje się do części nieruchomych, znajdujących się wewnątrz obudowy urządzenia, lub do elementów na płytce drukowanej.

 • Połączenia zgrzewane

  Połączenia zgrzewane są trwałe i odporne na narażenia mechaniczne. Zgrzewanie trwa bardzo krótko, a metale łączone są punktowo. Metodę można wykorzystać do łączenia elementów, które nie mogą być podgrzewane nawet przez krótki czas.