Krajina: United Kingdom

Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Hybridné káble

Hybridné káble umožňujú prenos rôznych signálov pomocou jedného kábla. Obsahujú totiž niekoľko kanálov s rôznou funkcionalitou.

Príklady využitia hybridných káblov

 • kábel pre pohon motora obsahujúci tri hrubé vodiče napájajúce jeho vinutie a niekoľko signálových káblov spájajúcich snímače magnetického poľa vo vinutiach s ovládačom;
 • systémy priemyselných kamier, v ktorých sa pomocou jedného kábla prenášajú rovnako video signály, napájanie aj tie, ktoré ovládajú pohyb kamery;
 • populárne riešenia v priemysle, kde je kábel súčasťou siete a zabezpečuje napájanie;
 • riešenia pre ozvučenie sál, v ktorých hybridné káble umožňujú obmedziť počet káblov na scéne.

Konštrukcia hybridných káblov

Neexistujú žiadne štandardy ani pravidlá, ktoré by hovorili, aké typy vodičov majú hybridné káble opravovať.

V hybridných kábloch sa spájajú:

 • napájacie žily,
 • optické vodiče,
 • signálové káble,
 • koaxiálne káble,
 • sieťové káble. Každý výrobca poskytuje vlastné riešenia a konštrukcia kábla je prispôsobená na aplikáciu, napríklad pre priemyselné pohony, estrádne systémy a pod.

Použitie hybridných káblov

Hybridné káble sa najčastejšie používajú v profesionálnych systémoch :

 • zdravotníckych,
 • armádnych,
 • priemyselných,

v ktorých je spojenie certifikované a v súlade s normami.

Použitie hybridného kábla, ktorý spĺňa potrebné náležitosti, je často najjednoduchším a najlacnejším spôsobom, ako tieto požiadavky splniť.

Pozri aj:


Zhrnutie

Hybridné káble predstavujú pohodlné riešenie, ktoré zabezpečí úsporu miesta a minimalizáciu kabeláže v priemysle, zdravotníctve, telekomunikáciách a stavebných objektoch. Zjednodušujú montáž a servis, zvyšujú kvalitu a stabilitu funkčnosti celej inštalácie. Navyše, majú opakovateľné parametre zapojenia, čo je dôležité v situáciách, keď je spoj vystavený možnému rušeniu.